Tísňová linka 155 - volejte vždy, pokud jste svědky náhlého, neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta. Jednotné číslo pro celou Českou republiku, vytáčí se bez předvolby a volání je bezplatné.


Tísňová universální linka 112 - volejte, pokud si nevzpomenete na národní číslo, pokud nemáte signál od svého operátora. Linka je určena především pro cizince. Je nutné počítat s určitým zpožděním příjezdu záchranné služby. Na lince 112 nejsou k dispozici záchranné prostředky, vaše volání bude přepojováno, případně vaše informace předávány na dispečink záchranné služby, která má příslušné území na starosti.

 

KOMUNIKACE SE ZDRAVOTNÍKEM NA LINCE 155

Mluvte věcně a stručně. Stačí, když budete klidně odpovídat na otázky.

1. Co se přesně stalo
Popište, zda je např. postižený  v bezvědomí - při vědomí, dýchá - nedýchá, mechanismus úrazu (autohavárie, sražený chodec, pád z výšky aj.), projevy úrazu (krvácení, zlomeniny aj.), potíže postiženého (ztížené dýchání, bolesti za hrudní kostí, zvracení, prudké bolesti hlavy aj.) Uveďte odhadem věk nemocného. U autohavárií je důležitým údajem počet zraněných.

2. Kde se postižený nachází
V uzavřeném prostoru
( byt, kancelář, továrna, obchod ). Nahlaste město, ulici, číslo domu, patro, jméno majitele bytu (nemusí se shodovat s nemocným).
Mimo uzavřený prostor je nutný výstižný popis místa, např. v blízkosti známá budova, park, křižovatka. Mimo obec - směr na větší město, poslední vesnice, kilometrovník na dálnici, číslo silnice, orientační bod v terénu.

3. Jméno volajícího
Hovor ukončuje zdravotník dispečinku záchranné služby, nezavěšujte !!!CO DĚLAT DO PŘÍJEZDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

- poskytovat první pomoc dle svých znalostí nebo dle pokynů dispečinku záchranné služby. Na tísňové lince 155 se Vám dostane návodu, jak si poradit do příjezdu záchranného týmu.
- zajistit přístup do domu, bytu apod. Pokud je možnost, vyšlete nějakou osobu před dům,
před továrnu, ke křižovatce, aby navigovala tým záchranné služby. Není-li možnost vyslat
osobu - v noci rozsvítíme světla do ulice, otevřeme okno apod.
- zajistit domácí zvířata. I nejmilejší domácí mazlíček může reagovat zkratově na
stresovou situaci v rodině.
- v případě, že nejde o selhávání základních životních funkcí, pokud nemusíme poskytovat přímou první pomoc, nachystejte doklady (OP, kartu zdravotního pojištění), seznam  léků, lékařské zprávy (doma by každý měl mít uložené kopie, pro případ zhoršení zdravotního stavu), diabetický průkaz apod.

Lekce první pomoci vede Bc. Aleš Vosáhlo, lektor seminářů první pomoci, pracuje  jako záchranář specialista v provozu ZZS JMK na středisku Brno. V minulosti pracoval i na  Letecké záchranné službě a má praxi jako operátor na Řídícím a operačním středisku ZS.

POZOR - k seriálu o první pomoci můžete posílat dotazy na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Po zveřejnění všech dílů ( oživování, srdeční infarkt, intoxikace, aj.) bude poslední věnován Vašim dotazům a odpovědím A.Vosáhla.


Nechcete informace vyčtené pouze z učebnic? Semináře o poskytování první pomoci. Celoživotní vzdělávání nelékařských  zdravotnických pracovníků : http://www.sinea.eu

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...