Rotaviry byly pojmenovány podle svého charakteristického kruhového tvaru. Název viru je odvozen z latinského slova „rota", což znamená „kolo". .Rotaviry infikují  střeva a způsobují těžké průjmy a zvracení. U kojenců a dětí do dvou let může mít infekce závažný, život ohrožující průběh .

Před třetími narozeninami se rotaviry nakazí téměř každé dítě. Některé prodělá několik epizod rotavirových infekcí, které jsou způsobeny různými rotavirovými kmeny. V důsledku opakovaných infekcí následně většina dětí získá vůči rotavirům imunitu. U děti ve věku mezi 6 a 24 měsíci je největší riziko rozvoje závažného onemocnění . Rotaviry se mohou nakazit i dospělí, ale onemocnění mívá mírný průběh.

Rotaviry mají každý rok na svědomí úmrtí 600 000 dětí na celém světě. Infekce ovlivňuje populace ve všech socioekonomických skupinách a je stejně rozšířená v průmyslově vyspělých i  rozvojových zemích. To znamená, že rozdíly v hygienických návycích nebo zásobování vodou, zřejmě nemají  na výskyt infekce vliv.

Nejvíce se rotavirové infekce šíří od listopadu do května, ale k nákaze může dojít kdykoli v průběhu roku.

  

Jaké jsou příznaky rotavirových infekcí?

Doba od prvotní nákazy po propuknutí onemocnění (inkubační doba)  trvá asi dva dny. Příznaky onemocnění jsou :

 • horečka,
 • zvracení,
 • bolest břicha,
 • vodnaté průjmy až několikrát denně.

Tyto příznaky  obvykle přetrvávají po dobu 3 až 9 dnů. Opakované infekce mívají méně závažný průběh.

Největším rizikem rotavirové infekce je, že u kojenců a malých dětí způsobuje těžkou dehydrataci. Právě dehydratace může vést až ke smrti a proto je důležité rotavirové infekce včas diagnostikovat a léčit.  Kromě výše uvedených příznaků rotavirové infekce , by měli rodiče umět rozeznat příznaky dehydratace. 

Příznaky dehydratace jsou:

 • letargie (otupělost, nezájem o okolí),
 • suchá, chladné kůže,
 • absence slz při pláči,
 • sucho v ústech,
 • zapadlé oči,
 • propadlé fontanely (měkké místo na hlavě kojenců),
 • extrémní žízeň.

 

Jak se rotaviry šíří? 

Rotavirové  infekce  jsou vysoce nakažlivé. Primární cesta přenosu rotavirů je ze stolice nakaženého dítěte k ústům dalšího dítěte. Jedná se o fekálně-orální cestu přenosu. Virus se tedy přenáší, když si děti zapomenou umýt ruce před jídlem nebo po použití toalety.

Protože virus je stabilní (zůstává infekční) v prostředí, může dojít k přenosu při požití kontaminované vody nebo potravin a kontaktem s kontaminovanými povrchy. Rotaviry  přežívají na tvrdém a suchém  povrchu i několik dní, na lidské kůži  může přežívat několik hodin.

  

Jak se rotavirové infekce diagnostikují ?

Rotaviry lze detekovat ve vzorcích stolice. Existují také speciální enzymatické imunotesty nebo testy pomocí polymerázových řetězových reakcí, ale toto testování je nákladné a málo používané. 

  

Jak se rotavirové infekce léčí?

Žádná speciální léčba neexistuje. Lidé se zdravým imunitním systémem si s rotavirovou střevní infekcí ( gastroenteritida) poradí sami během několika dní. Léčba spočívá ve zvýšení příjmu tekutin , aby se zabránilo dehydrataci. Každé čtyřicáté dítě s rotavirovou infekcí je však potřeba hospitalizovat a zavést nitrožilní výživu.

  

Jaká je prognóza rotavirové infekce? 

Většina rotavirových infekcí trvá 3-9 dnů a jejich průběh je nekomplikovaný. V případech, kdy rotavirová infekce vede k těžké dehydrataci, může skončit smrtí. Včasná diagnostika a léčba mohou zabránit komplikacím.

 

Jak předcházet rotavirovým infekcím ?

Protože virus je velmi rozšířený a vitální, je velmi obtížné či dokonce nemožné, nákaze zabránit. I místa s vynikající úrovní hygieny a sanitace mohou být kontaminována. Očkování je nejúčinnějším  preventivním opatřením. 

Studie ukázaly, že vakcína zabraňuje asi 74% všech případů rotavirových infekcí, asi 98% případů závažných rotavirových infekcí, a asi 96% hospitalizací způsobených rotaviry. Tři dávky rotavirové vakcíny se doporučují aplikovat ve věku  2, 4 a 6 měsíců dítěte.

 

Podrobnosti o očkování proti rotavirovým infekcím najdete na stránkách VZP.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...