Rozhovor s prof. MUDr. Aloisem Martanem, DrSc., přednostou Gynekologicko - porodnické kliniky VFN v Praze jsme uskutečnili proto, že klinika "U Apolináře" pod vedením pana profesora patří ke špičkovým pracovištím v oblasti léčby inkontinence nejen u nás, ale i ve světě.

Číst dál...

Česká populace stárne, ale to neznamená, že se automaticky musí zvyšovat počty nemocných a snižovat kvalita života. Musíme sami přistupovat zodpovědně ke svému zdraví. Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.,přednosta urologické kliniky FN Brno, má velké přání: aby muži včas začali řešit problémy spojené s prostatou a tím předcházeli zbytečným komplikacím, které zatěžují a ohrožují jejich organizmus a ekonomiku zdravotního systému.

Číst dál...

První část rozhovoru s Prof. MUDr.Daliborem Pacíkem CSc., přednostou urologické kliniky FN Brno, byla věnována dvěma ze tří onemocnění prostaty. Byl to zánět prostaty a nezhoubný nádor. V dnešním pokračování nás čeká nejzávažnější diagnóza - zhoubný nádor.

Číst dál...

Hyperaktivní močový měchýř - overactive bladder - kdo z laiků zná tento termín ? Problém močení, který splývá s inkontinencí. Pro odpověď jsme se vypravili za MUDr. Janou Kubátovou, lékařkou urologického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Číst dál...

V minulém čísle jsme otiskli první část rozhovoru s MUDr. Janou Kubátovou, lékařkou urologického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Mluvili jsme o hyperaktivním močovém měchýři, jeho definici, o příznacích, prevenci aj. Téma je to  rozsáhlé, a tak jsme rozhovor dokončili až nyní. Budeme se věnovat vyšetření a léčbě OAB.

Číst dál...

Přesná definice podle ICS - International Continence Society zní: "mimovolný únik moči, který je objektivně prokazatelný a představuje společenský nebo hygienický problém". V zásadě je to nevědomý, vůlí neovladatelný únik moči, který způsobuje hygienický, sociální a zdravotní problém. Je to, bohužel, problém velmi častý.

Číst dál...

Rehabilitační oddělení FN Brno - Bohunice má specializovanou ambulanci pro léčbu inkontinence stolice a obdobná metodika léčby je využitelná i v léčbě inkontinence močové.  Tento druh fyzioterapie je výjimečný díky využití myofeedbacku, který nejen stimuluje svaly pánevního dna, ale poskytuje  pacientovi viditelnou a slyšitelnou zpětnou informaci o správné aktivaci svalů pánevního dna.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...