S otevřením hranic do celého světa se nám naskytla skvělá možnost cestovat, navazovat nové kontakty, získávat nové zážitky a zkušenosti. Stejně tak cizinci přijíždí k nám a my máme možnost seznamovat se s jinou kulturou.

Někomu se z toho v době dovolených za teplých večerů a při popíjení alkoholu může zatočit hlava a tak zvedáme trochu varovně a mentorsky prst : pozor na pohlavní choroby, jejich výskyt u nás stále neradostně stoupá. Nemoc AIDS a neléčený syfilis jsou smrtelné a ostatní  pohlavní nemoci mohou způsobit celoživotní následky !

Informace jsme získali od MUDr.Dagmar Benešové z Očkovacího centra v Brně.

 

Kolik známe pohlavních chorob ?

 

Pohlavních chorob je opravdu velké množství. Jednak známe klasické pohlavní choroby jako je třeba syfilis, kapavka, měkký vřed nebo venerický lymfogranulom. Mezi nejčastěji pohlavně přenosné choroby patří infekce lidskými papilomaviry (HPV), které způsobují genitální bradavice, některé typy mohou způsobit rakovinu děložního čípku. Pak to jsou chlamydiové nákazy, opar- herpes genitalis, virové hepatitidy - tedy žloutenky.  Zejména se jedná o žloutenku typu B, která se přenáší pohlavními sekrety i krví a žloutenku typu A, která se přenáší fekálně orální cestou pomocí špinavých rukou. Mezi virové pohlavní nemoci také patří vir HIV, tedy nemoc AIDS.

Pohlavní cestou se dále přenáší paraziti jako je svrab, veš pohlavní neboli muňka a také plísňové choroby, houby, kvasinky, červi, prvoci, trichomonády. Patří sem i bakteriální nemoci způsobené streptokoky a stafylokoky, které jsou příčinou různých výtoků.

 

Každý z nás je osídlen určitou bakteriální mikroflórou a podle toho kolik sexuálních partnerů máme, tak si namícháme pro sebe speciální koktejl. Čím více střídáme partnerů, tím je vyšší riziko pohlavních chorob. Např. u papilomaviru se nakazí 80% sexuálních partnerů, ale jen u části se projeví genitální bradavicí nebo rakovinou děložního čípku.

 

Které nemoci z vyjmenovaných jsou rychle přenosné ?

 

Svrab se přenáší velice rychle, zákožka svrabová už během 3 minut po přenosu může začít kutat své cestičky v kůži a klást vajíčka. Svrab se nepřenáší přímo pohlavním stykem, stačí společné sdílení lůžka nebo tělesný kontakt. Kapavka má inkubační dobu pouze několik dní a obecně se dá říct, že bakteriální pohlavní choroby jsou velmi rychle přenosné. Papilomavirus má naopak inkubační dobu dlouhou několik měsíců.

 

Proti kterým pohlavním chorobám a  chorobám, které je možné  přenést pohlavní cestou existuje očkování ?

 

Očkování je možné proti žloutence typu A a B, proti lidským genitálním bradavicím a proti rakovině děložního čípku, způsobené lidským papilomavirem.

Jinak záleží pouze na naší zodpovědnosti.

 

Které pohlavní choroby musí lékař hlásit ?

 

Ohlašovací povinnosti ze zákona podléhá syfilis, kapavka, měkký vřed a venerický lymfogranulom. Nemocný nesmí ohrozit další osoby, měl by se vyhnout sexuálnímu styku  a pokud to poruší, je to kvalifikované jako trestný čin. Ani kondom není 100% ochranou. Samozřejmě vše probíhá při povinnosti lékaře dodržovat lékařskou mlčenlivost.

 

AIDS necháme na samostatné povídání a vybereme nejdůležitější pohlavní choroby a dáme jim stejnou osnovu :

 

1.SYFILIS

 

Historie

Předpokládá se, že syfilis do Evropy zavlekl z Ameriky Kolumbus, ale existují teorie, že tato nemoc zde byla už od pravěku a byla to nemoc na kterou donedávna umíralo mnoho lidí. Léčebné metody byly různé, například se pouštělo žilou a používala se projímadla.  Později se zjistil původce choroby, bakterie Treponema pallidum, která se dá zničit vysokou teplotou. Proto se nechávali nemocní syfilitidou záměrně nakazit malárií, využívaly se vysoké teploty při horečkách, i když s rizikem doživotních potíží, tentokrát malarických. Také spousta pekařů měla na druhé straně pece tzv.potní světničky, kde byl nemocný zavřený při vysoké teplotě a když vůbec takovou léčbu přežil, syfilis možná ustoupila. Dalším pokusem o léčbu bylo zahrabání nemocného do hromady koňských koblížků, nakuřování rtutí, rumělkou, používalo se olovo, arzén a jiné jedy. Když člověk přežil takovou otravu, měl velké štěstí. Až v r.1943 se s objevem antibiotik konečně začal používat skutečný lék na syfilis. Ale pozor, i v dnešní době jsou léčitelná pouze první dvě stadia, kdo léčbu zanedbá a ta se dostane až do třetího stadia, tak na nemoc nevyhnutelně umírá.

 

Přenos

Přenos je hlavně pohlavní cestou, ale existuje i tzv.syfilis nevinných, kdy se nemoc přenáší i jinak než pohlavním stykem. Možný je též přestup treponem přes placentu těhotné ženy, které se pak může narodit již postižený novorozenec. Výjimečně se může přenos dít místy, kde je porušená kůže. Primárním příznakem syfilis je charakteristický vřed, o kterém postižený nemusí vědět. Vřed je tvrdý, nebolí a vytváří velmi infekční tekutinu. Může být na rtu, v krku, může vzniknout všude, kde dojde k narušení kůže a ke styku se syfilitickým sekretem. Pokud nakažený člověk o vředu neví, může lehce nakazit další.

V Brně se v r. 1577 rozmohla velká epidemie syfilis, kdy se nakazilo přes 80 osob. Přenos se uskutečnil přikládáním baněk v jednom špitále. Přenos se může stát i při společném kouření vodní dýmky, kdy jeden z kuřáků může mít vřed v ústech a další má v ústech trhlinku.

 

Průběh nemoci, diagnostika, inkubační doba.

Inkubační doba trvá 21-90 dní. První stadium syfilis se projevuje tvrdým nebolestivým vředem, který se po určité době zahojí jizvou. Syfilitická Treponema pallium se ale dál množí v krvi a pak nastává druhé stadium, které se projeví např. vyrážkou, nebolestivým zduřením uzlin, ložiskovým vypadáváním vlasů nebo chřipkovými příznaky. Žijeme v uspěchané době, možná se nemocný rozhoduje že navštíví kožního lékaře, jenže nemá stále čas a nakonec i vyrážka zmizí. Tím se syfilis dostává do skrytého stadia, kdy až za několik let dochází k příznakům třetího stadia, které se projevuje napadením nervového systému, cévního systému a postižením kloubů. V obličeji nastává destrukce kožní tkáně a objevují se těžké poruchy osobnosti, které výtečně ztvárnil ve filmu Petrolejové lampy Petr Čepek. V organizmu také vznikají tzv. gummata, což jsou nádorům podobné útvary naplněné  tekutinou podobnou arabské gumě, a když se vytvoří v nějakém životně důležitém orgánu, pak nemocný zemře. I v dnešní době nemocný ve třetím stadiu syfilis umírá.

Nejsmutnější kapitolou jsou děti narozené nemocné matce. Nejlehčí případy začnou mít problémy až v pubertě, nejtěžší se už s degenerativním postižením rodí.

 

Léčba

Syfilis se léčí antibiotiky, ale léčitelná jsou pouze první dvě stadia. Syfilis je nemoc, která podléhá povinnému hlášení. Strach z ostudy není na místě ! Vyhláškou jsou stanovena pravidla, jak se má nemocný chovat, aby nenakazil ostatní a má povinnost se léčit u lékaře odborníka. V žádném případě se nemá léčit sám tím, že si naordinuje antibiotika. Pokud užívá nedostatečnou dávku, dostane se u něj syfilis do chronického stadia a je stále pro své okolí  infekční.

 

Následky

Po vyléčení moderními současnými léky následky nejsou.

 

Prevence

Dodržovat partnerskou věrnost a používat kondomy. Jenže ani kondom 100% proti pohlavním chorobám nechrání, protože u kondomů existuje jev nazývaný kapilární vzlínavost a díky tomu může být jeho okraj infekční.

 

2.KAPAVKA

 

Historie

Kapavka je známá od nepaměti, popsali ji již staří Egypťané. Řecký Herodotes napsal o bohyni Venuši, že seslala na ženy Skýtů, jejichž muži plenili chrámy, nemoc způsobující výtok z pohlavního údu.

Pohlavní nemoci byly v minulosti spojovány hlavně s „nečistou ženou - nádobou hříchu". Muži si vůbec nepřipouštěli svůj podíl.

 

Přenos

Přenos probíhá téměř výhradně pohlavní cestou. Může se také přenést při porodu z matky na plod, což je důvod k dezinfekci očí u novorozeňat, aby se předešlo nejhorším následkům, oslepnutí.

 

Průběh nemoci, diagnostika, inkubační doba

Kapavka má velice krátkou inkubační dobu jen několika dní. Projevuje se stejně u mužů i u žen zarudnutím genitálií, ostrou pálivou bolestí a výtokem z močové trubice. Pálivá bolest naštěstí donutí nemocného vyhledat lékaře a začne se léčit antibiotiky. Pokud se kapavka neléčí, přechází do chronického stadia. Při špatné hygieně nemocného může dojít také k přenosu do očí, ke kapavčitému zánětu očí.

 

Léčba

Léčba je úspěšná pomocí antibiotik. Velice nebezpečné je léčit se jimi bez lékařského dohledu pokoutně sám. Kapavka při nedostatečné léčbě může přejít do chronického stadia, projevuje se po ránu jen malou kapičkou, ale stále je nakažlivá.

Kapavka stejně jako syfilis podléhá povinnému hlášení.

.

Následky

Infekce může postupovat v organizmu výš a může dojít ke chronickým zánětům vaječníků, varlat a důsledkem je pak neplodnost.

 

Prevence

U pohlavních nemocí je stejná, nestřídat partnery a používat kondom.

 

Pověry

Léčbou se nezíská imunita, známe rekordmany, kteří se léčí mnohokrát a nepoučí se.

 

3.CHLAMYDIE

 

Historie

Pohlavní nemoci způsobené chlamydiemi znali už před tisíci lety lidé ve starověkém Egyptě a Číně, ale teprve v sedmdesátých letech minulého století se o ně zájem zvýšil. Chlamydiová infekce se pokládá za jednu z nejčastěji přenosných pohlavních nemocí.

 

Přenos

Probíhá pohlavní cestou. Novorozenec se může nakazit během porodu při průchodu porodními cestami. Přenos ze záchodových prkének je téměř nemožný.

 

Průběh nemoci, diagnostika, inkubační doba

Inkubační doba je zhruba 10 a více dní, ale protože první projevy nemoci jsou zanedbatelné, může být pro sexuální partnery člověk nakažlivý až 8 měsíců, než je rozpozná. Zvláště u žen jsou příznaky téměř nicotné.

Chlamydií je několik sérotypů. Způsobují záněty močové trubice, záněty děložního hrdla, vejcovodů, nadvarlat, konečníku, ale též záněty plic. Mají na svědomí opravdu úporné stavy, které se léčí dlouhodobě. Chlamydie také způsobují zánět spojivek u novorozenců.

 

Léčba

Léčba je dlouhodobá a komplikovaná, protože chlamydie přežívají ve dvou fázích životního cyklu a to uvnitř a vně buňky, mají vlastnosti bakterií i virů. Uvnitř buňky jsou chlamydie poměrně dobře chráněné proti imunitnímu systému a v tomto bezpříznakovém období je těžko odhalíme. Stadium bez klinických příznaků může trvat i několik let. K léčbě používáme opět antibiotika.

Chlamydie se vyskytuje velice často zároveň s kapavkou. Takže i po vyléčení kapavky může dojít  k výtokům a teprve následně se zjistí přítomnost chlamydií.

Je bezpodmínečně nutné, aby se přeléčili oba partneři.

 

Následky

Při zanedbané léčbě může dojít ke sterilitě, neléčená chlamydiová infekce způsobuje srůsty nebo nevratné změny na vnitřních orgánech, např. na játrech, střevech, kloubech, srdci.

 

Prevence

Věrnost partnerovi, kondom.

 

4.GENITÁLNÍ OPAR - Herpes genitalis

 

Přenos

Přenáší se pohlavní i nepohlavní cestou.

 

Průběh nemoci, diagnostika, inkubační doba

Inkubační doba trvá 2-12 dní. Zdrojem nákazy může být člověk se zjevným nebo bezpříznakovým onemocněním nebo nosič, který je bez projevů. Genitální opar má stejnou vlastnost jako opar na rtech, totiž že přežívá v nervové tkáni a může se kdykoliv opakovat. Onemocnění je velmi bolestivé, přidává se horečka, bolest hlavy i zvětšení uzlin. Nemocný bývá infekční až 2 týdny.

 

Léčba

Léčba se provádí antivirotiky.

 

5. MĚKKÝ VŘED

 

Přenos

Přenáší se pohlavní cestou. Zdrojem je nemocný člověk.

 

Průběh nemoci, inkubační doba

Inkubační doba trvá 2 - 5 dnů a nezanechává imunitu. Na rozdíl od syfilis se na genitáliích objevuje více vředů, mají ostré okraje, zvětšují se a jsou bolestivé. Zároveň dochází i k bolestivému zduření uzlin, hnis se může provalit navenek píštělemi.

 

6. VENERICKÝ LYMFOGRANULOM - tropické bubo

 

Přenos:

Přenáší se pohlavním stykem nebo předměty kontaminovanými sekrety.

 

Průběh nemoci, inkubační doba

Inkubační doba bývá 5 - 12 dní. Začíná nepatrným vřídkem, pak následuje prudký zánět mízních uzlin v tříslech a třetím stadiem je elefantiáza, kdy dochází k městnání lymfy kolem pohlavního ústrojí, což se projevuje obrovskými otoky. Nakažlivost může přetrvávat po celou dobu příznaků - několik týdnů až roky.

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...