Chlamydie jsou jedny z nejrozšířenějších gramnegativních mikroorganizmů a napadají jak člověka, tak zvířata. U člověka napadají hlavně pohlavní orgány, plíce a při zanedbané léčbě nevratně klouby, srdce a mozek.Z historických pramenů víme, že chlamydie znali již před tisíci lety v Číně a Egyptě, ale zájem o chlamydie vzrostl asi v sedmdesátých letech minulého století, kdy se upřesnil jejich význam pro infekční onemocnění ženy, muže a novorozence.

Prevalence a incidence se podle kontinentů a zemí dost liší, nicméně i v některých zemích Evropy a Ameriky je to nejčastěji přenosná sexuální nemoc. Chlamydiová infekce může být až pětkrát vyšší, nežli prevalence kapavky a společně s kapavkou se vyskytuje až u 40% infikovaných žen. Podle Světové zdravotnické organizace ( WHO) je 150 milionů lidí s chlamydiovou infekcí jen v oblastech tropů a subtropů. V současné době máme k dispozici snadno dostupné testy, které výrazně zlepšily diagnostiku, ale přesto je velkým problémem tzv. bezpříznakové období, kdy nepodchytíme infekci včas. U našich evropských sousedů chlamydiovou infekci lékaři povinně hlásí, což u nás, bohužel, zavedeno zatím není. Podle těchto hlášení je infekcí napadeno 5-15% populace. Dá se usuzovat, že u nás bude zastoupení obdobné.

 

Kolik je druhů chlamydií ?

Rod Chlamydia má dva druhy napadající pouze člověka - Ch. trachomatis, Ch.pneumonie, jeden druh přenosný ze zvířat na člověka - Ch.psittaci  a jeden druh, který byl izolován pouze ze zvířat - Ch.pecorum.  Všechny tři druhy vyskytující se u člověka vyvolávají typicky pomalý chronický průběh infekce s přetrvávajícím rázem.

Z pohledu gynekologa mě nejvíce zajímá Chlamydie trachomatis, která má různé sérotypy, které dělíme na členy označené písmeny. Např. onemocnění močopohlavního systému  a také genitálu novorozence způsobují sérotypy D až K, sérotyp A až C způsobuje onemocnění trachom jako důsledek oční infekce atd.

 

Čím se vyznačuje Chlamydia trachomatis ?

Je pravou bakterií, intracelulárním parazitem, který má extracelulární a intracelulární fázi životního cyklu a ještě specifické požadavky na hostitelskou buňku. Zkusím to velmi zjednodušeně vysvětlit. Chlamydie se přichytí na buňku hostitele a čeká, po "spolknutí" buňkou, tedy přechodu přes membránu buňky, se uvnitř změní na nitrobuněčnou formu a začne se dělit. Po vyčerpání živin se chlamydie navrátí do elementárního tvaru. Vyčerpaná hostitelská buňka podlehne lýze, rozpadne se, a infekční tělíska infikují další buňky. Celý cyklus trvá asi 48 hodin Ve fázi uvnitř buňky jsou chlamydie relativně dobře chráněné před mechanizmy imunitního systému, hladiny protilátek jsou nízké, těžko měřitelné a díky tomu dochází k prodlužování neléčené infekce. Takto se ovšem projevují všechny druhy chlamydií. Neštěstím je, že latentní, tedy skryté stadium bez klinických příznaků, může trvat i několik let.

 

Jak se Chlamydia trachomatis přenáší ?

Hlavní přímý přenos je pohlavní cestou. Oproti kapavce je chlamydióza hůře přenosná, pravděpodobnost přenosu z jednoho sexuálního styku je malá. Přenos je však mnohonásobně snazší než u AIDS. Zvýšení rizika způsobuje časté střídání sexuálních partnerů bez používání kondomu a brzký počátek sexuálního života.

Nepřímý přenos je způsoben hlavně špatnou hygienou nebo neuvědoměle pomocí prstů z genitálií do očí, kde je chlamydie příčinou zánětu očních spojivek. Také při  porodu přechází chlamydie z infikované matky na plod.

 

Jak se chlamydióza projevuje ?

Ženy jsou k získání infekce náchylnější. Infekce napadá močovou trubici i buňky konečníku, Bartholiniho žlázu, kanál děložního hrdla, sliznici děložní dutiny a vejcovodu. Projevuje se častým nucením k bolestivému močení, hlenovitým výtokem, tlakem v podbřišku a zánětem močového měchýře, který může provázet hnisavý zánět. Zánět endometria mívá při chlamydiové cervicitidě až polovina žen. Menstruace bývá silná, nepravidelná, dlouhá.

Pánevní zánětlivou nemoc má podle studií až u 65% žen chlamydiový původ. Zánět má spíše chronický průběh bez horečky a bez větší bolesti. Bohužel typický mírnější průběh zánětu bez klinických příznaků zanechává závažné trvalé následky a až u 20% může způsobit sterilitu. Chlamydiová infekce je také jednou z příčin pro vznik neoplazie v oblasti děložního čípku.

 

U mužů má až 60% zánětů močové trubice původ v chlamydiové nákaze a u poloviny mužů je bezpříznaková. Projevuje se jako nebolestivý výtok z močové trubice trvajícím více než týden. Chlamydie mají na svědomí mimo jiné také prostatitidu a přítomností v ejakulátu mohou být příčinou sterility.

 

Co dále způsobuje chlamydiová infekce ?

Při zanedbané léčbě poškodí sliznice pohlavního ústrojí, zapříčiní slepení vejcovodů a může dojít ke sterilitě nebo mimoděložnímu těhotenství. Při komplikovaném zánětu v malé pánvi mohou způsobit srůsty v oblasti jater, sleziny a střevních kliček.

Neléčená chlamydióza způsobuje ve třetím stadiu nevratné změny na srdci, mozku, kloubech aj.

 

Ohrožuje infekce novorozence ?

Ohrožuje a to zejména při porodu. Infikovaná matka přenese na dítě bakterie, které způsobují komplikovaný zánět spojivek, zánět genitálu novorozence nebo zánět plic.

 

Jak se léčí  a proč je léčba proti jiným obtížná?

Obtížnost léčby vyplývá z dvoufázového cyklu života chlamydií. Dobré léčebné výsledky ztěžuje asymptomatický nebo mírný průběh nemoci a také nákladné testy, které se plošně neprovádí. Diagnostika se provádí kultivací výtěru z postižené oblasti. Kde nemoc přejde do chronické podoby je třeba provést sérologické vyšetření na specifické protilátky. Standardní léčba se provádí nejvíce pomocí tetracyklinových a makrolidových antibiotik. Nekomplikované případy léčíme ambulantně, při komplikacích je nutná hospitalizace.

 

Jak dlouho léčba trvá ?

Běžná léčba trvá 7-14 dní. U zanedbané léčby, chronických stavů a recidiv je léčba obtížná a dlouhodobá.

 

Existuje v ČR specializované pracoviště zaměřené na chlamydiózy ?

Neexistuje. Boj proti chlamydiózám by měl být razantnější a měl by dle mého názoru podléhat hlášení. Nechtěl bych vyvolat u čtenářek paniku, že každý gynekologický problém zapříčiňují chlamydie. Nicméně ženy, podle mé zkušenosti, často návštěvu gynekologa oddalují, bolest podceňují a mohou si tím způsobit zbytečné komplikace, které by se daly vyřešit.

 

Rozhovor s MUDr. Pavlem Opletalem z Privátní gynekologicko-porodnické ambulance GynOp, s.r.o., Koliště 47, Brno.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...