Tým onkolog, chirurg, radiodiagnostik, radioterapeut

Stanovení diagnózy

pracovní:

- anamnéza

- fyzikální vyšetření

- mamografie - ultrasonografie prsu - verifikace suspektního

nálezu (možná biopsie tenkou jehlou)

- hormonální stav

konečná:

- soubor předchozích vyšetření

- histologická verifikace (přípustná je verifikace silnou

samořeznou jehlou)

 - stanovení hormonálních receptorů (ÉR a PgR) jak v cytosolu, tak i histochemicky

Soubor základních vyšetření pro stanovení rozsahu onemocnění

 - základní laboratorní vyšetření hematologické

- základní laboratorní vyšetření biochemické včetně
indikátorů kostního rozpadu

 - markery Ca 15-3, CEA zobrazovací metody

 - rtg hrudníku

- USG jater

- scintigrafie kostí

 Prognostická kritéria

- velikost primárního tumoru (T, pT)

- postižení axilárních uzlin a jejich počet

 - růst nádoru

- stav hormonálních receptorů

Léčba

lokální:

- chirurgická

- radiační

systémová:

- chemoterapie

- hormonální terapie

multimodální:

- sled modalit připouští různé varianty a kombinace

ad. lokální léčba :

Chirurgická léčba:

konzervativní:

chirurgický výkon zachovávající prs (lůžko tu označit rtg - kontrastními svorkami)

Kontraindikace konzervativního chirurgického výkonu:

absolutní :

tumor o velikosti 5 cm nebo větší

multifokální postižení prsu

rozptýlené mikrokalcifikace

relativní:

extenzívní intraduktální komponenta

(rovna nebo větší než 25 %)

předchozí ozáření prsu

nepoměr mezi velikostí prsu a nádoru

(včetně příliš velkého prsu)

nedostupnost adekvátní radioterapie

radikální:

modifikovaná radikální mastektomie

odstranění podpažních uzlin

  Kontraindikace radikálního chirurgického výkonu:  

 • inflamatorní forma karcinomu (absolutní)
 • stadium III a IV

 paliativní:

 • sanační chirurgický výkon včetně kryochirurgického

      výkonu; je možný u lokálně pokročilých nádorů

 Radioterapie:

 • ozáření po konzervativním chirurgickém výkonu je nezbytné na celý prs
 • ozáření po radikálním chirurgickém výkonu na pole jizvy u T3 NO, a u T1 N+, T2 N+
 • ozáření regionálních uzlin
 • nezbytné v případech, kdy nebyla provedena exenterace axily lege artis nebo nebyla provedena vůbec
 • při prokázaném šíření metastázy
 • při histologicky potvrzených metastázách v počtu 3 a více u správně provedeného odstranění uzlin

ad. systémová léčba:

Chemoterapie:

 • neoadjuvantní u stadia III
 • adjuvantní u stadia l a II (premenopauzální pacientky, menopauzální ER-, PR-) s těmito zásadami:
 • zahájení do 3 týdnů od chirurgického výkonu
 • dodržení dávkové intenzity (dodržení dávky a časového intervalu) je rozhodující pro dlouhodobý účinek
 • trvání léčby více než 6 měsíců není opodstatněné
 • paliativní u stadia IV

Hormonální terapie:

 • ablační (kastrace)
 • chirurgická
 • radiační
 • medikamentózní
 • kompetitivní, inhibiční nebo aditivní 

Zásady hormonální léčby:

 • indikace pro hormonální terapii je založena na stanovení hormonálních receptorů v primárním tumoru
 • objektivní odpověď není vyhodnotitelná dříve než za 6 až 8 týdnů
 • při pozitivním efektu je nezbytné v léčbě pokračovat trvale až do relapsu
 • při relapsu je nezbytné nasadit preparát druhé, event. třetí řady; v současné době se jednotlivé preparáty nekombinují
 • minimální doba trvání adjuvantní terapie je 5 let

Zvolený léčebný postup závisí na stádiu choroby. U méně pokročilých 0-II je obyčejně zachován prs a léčba probíhá kombinací konzervativních a medikamantózních postupů.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...