Otázka preventivních mamografických prohlídek je dnes velmi populární téma.Proč?

Ženy si uvědomují potřebu preventivních návštěv u gynekologa, zubaře nebo kadeřníka, ale vůbec si neuvědomí potřebu preventivnosti vyšetření prsu.Prevence zde hraje klíčovou úlohu, tzn. aktivní oslovení určité rizikové skupiny žen.Prevence samozřejmě není levná záležitost, ale z dlouhodobého hlediska jsou jistě nižší náklady na preventivní mamografická vyšetření, než na léčení rozvinutých forem nádorů.

 

Kolik takové vyšetření stojí?

Kolem 500 Kč, zatímco náklady na léčení rozvinuté rakoviny mohou jít do statisíců.

 

Žena si toto vyšetření platí sama?

Právě že ne. Podařilo se nám, lékařům, dlouholetým úsilím, přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví a především zdravotní pojišťovny, že u určité rizikové skupiny žen jsou prohlídky hrazeny pojišťovnami.

 

 Co je určujícím činitelem pro zařazeni žen do této rizikové skupiny?

Je to především věk.Ze statistického hlediska jsou rakovinou prsu nejvíce ohroženy ženy od 45 let. Nádory prsu  mohou  sice výjimečně  postihnout i ženy podstatně mladší, už třeba kolem 25 let. V těchto případech se ovšem většinou jedná o dědičnou zátěž, tj. např. matka této ženy také trpěla rakovinou prsu.

 

Lze tedy říci, že rakovina prsu je dědičné onemocnění?

Rozhodně. Ženy s takovou rodinnou anamnézou, by měly začít s prevencí už dříve.

 

Když má mladší žena podezření na nádor, musí vyšetření uhradit?

Samozřejmě, že ne. Pokud má žena v jakémko-li věku zdravotní potíže, které indikují mamografické vyšetření, je toto vyšetření placeno  pojišťovnou. Dosud jsme hovořili o prevenci.

 

 Jak často má žena na preventivní prohlídku hrazenou pojišťovnou nárok?

 Jednou za dva roky.Jsme rádi, když ženy dodržují alespoň tyto intervaly, k včasnému zachycení raných stádií rakoviny prsu by bylo vhodnější chodit na prohlídky každoročně. 4500 žen ročně zemře v ČR na rakovinu prsu - nejvyšší procento úmrtnosti v Evropě. Ze statistik vyplývá, že každá stá žena, kterou můžete potkat na ulici má mamární karcinom, aniž by o něm musela vědět a mít jakékoli potíže.To je důvod, proč je toto téma tak aktuální.Cílem preventivních prohlídek je zachytit nádor v co nejčasnějším stádiu. Existuje několik stádií 1.- 4. stupně. A podle typu stupně se volí radikalita léčby a statisticky se usuzuje na pravděpodobnost uzdravení.Čím více nádorů zachytíme ve stadiu T1 - stadiu tumoru, tím je větší naděje na přežití. Nádory ve stadiu T1 se většinou řeší metodou tzv. parciální resekce, tj. vyoperuje se pouze samotný nádor, nehrozí zde odstranění prsu ani okolních tkání, protože v tomto stádiu nádor obvykle nemetastázuje. Žena s nádorem ve stádiu T1 také nemusí obyčejně podstupovat chemoterapii, ozařování a jiné podpůrné léčebné metody, které mívají závažné a nepříjemné vedlejší účinky. V současné době de facto existuje jediná metoda schopná zachytit nádor v tomto časném stádiu a tou je mamografie. Mamograf je rentgenový přístroj, který je cíleně sestrojen pro toto konkrétní vyšetření. Většina mamografů dnes používá minimální množství škodlivého záření, aniž by byla ovlivněna kvalita snímků.Na mamografů tedy získáme snímek, který se vyvolá v tmavé komoře a následně jej posuzují speciálně vyškolení odborníci. Čtení mamografických snímku patří k nejnáročnějším v oblasti radiologie. Lékař, který se čtením těchto snímků zabývá musí být skutečně specialista. Je to dáno tím, že ženský prs je tvořen měkkými tkáněmi, které se v průběhu věku u každé ženy individuálně mění,hlavně díky různým hormonálním změnám.

 

Dá se říct, že riziková věková skupina od 45 let souvisí s úbytkem hormonu?

Úbytky hormonu jsou velmi důležité. S přirozeným úbytkem hormonů v průběhu života ženy souvisí změny struktury prsu - prsní žláza je postupně nahrazována tukem. Existují také určité typy nádorů prsní žlázy, které jsou tzv. hormonálně aktivní. Jejich výskyt je až desetinásobně vyšší u žen, které trpí různými disbalancemi v hormonálním cyklu.

 

Existuje nějaká statistika jak je rozšířena rakovina prsu v ČR podle regionů?

Statistiku přesně neznám, ale existuje. Každý region má svá specifika právě v podobě vedlejších faktorů. Konkrétně v Ostravě je trojnásobně větší výskyt rakoviny prsu, než např. na jižní Moravě. Je to dáno tím, že ostravský region je poměrně znečištěn (prašnost a jiné záležitosti narušující životní prostředí). Ovšem tyto rozdíly v regionech jsou zanedbatelné a je nutné dělat prevenci v ČR celoplošně.Zajímavé jsou i celosvětové statistiky. Rakovina ženského prsu je častější v Evropě než třeba v Americe. Je to dáno evropskou populací. Africké nebo Americké národy mají jinou konstituci a tam ty ženy trpí jinými onemocněními, ale evropský typ ženy je nejvíce postižen právě rakovinou prsu. Je to dáno klimatem vnějšími faktory.

 

Jaké jsou vlivy antikoncepce, kouření, alkoholu? Je antikoncepce riziková nebo naopak prospěšná?

Vliv antikoncepce na rozvoj prsního nádoru závisí na citlivosti ženy na různé hormony. Ve většině případů antikoncepce ženy nijak neohrožuje, často dokonce pomáhá upravit hormonální disbalance. Jak už jsem ale uvedl dříve existují určité typy hormonálně aktivních nádorů, které může nesprávně zvolená antikoncepce ovlivnit. Tyto případy se řeší změnou antikoncepčního preparátu, koneckonců, proto je na trhu tolik preparátů, aby měla každá žena možnost zvolit ten, který jí nejvíce vyhovuje. Kouření je škodlivé u všech typů rakovin. Nikotin se dostává do krve a působí zhoubně ať už je to v plicích, prsu, na děloze nebo jinde. Nikotin je jed a každý kdo je k němu citlivější je vystaven mnohem většímu riziku vzniku rakoviny.Souvislost mezi užíváním alkoholu a rakovinou prsu nebyla zatím prokázána.Alkohol spolupůsobí spíš při poškozování trávicího traktu.

 

Jak probíhá mamografické vyšetření ?

Pacientka se dostaví na naši kliniku doporučením gynekologa nebo praktického lékaře. Samotné vyšetření na mamografu je bezpečné, bezbolestné a trvá jen několik minut. Pokud je diagnóza negativní, tak pacientka může přijít zase za 2 roky. V případě že je diag. pozitivní si pacientku pozveme na doplňující vyšetření jako je ultrazvuk chiropraktická biopsie, cílená punkce, magnetická rezonance atd. a na základě těchto vyšetření už uzavřeme definitivní diagnózu s nějakým nálezem. Potom je pacientka orientována buď k chirurgovi nebo onkologovi, kteří řeší jestli se bude provádět operace nebo ozařování popř. jiné postupy.

 

V jakém  časovém  odstupu  se tyto kroky odehrávají?

Je to přesně dáno. Negativní nález by se měla pacientka dozvědět do 3 dnů. Je to lhůta pro pracoviště, která se nevyjadřují k výsledku hned. Konkrétně naše pracoviště je vyhlášeno tím, že výsledky dáváme pacientkám do rukou bezprostředně po vyšetření do 15-20 min. Jsme si totiž vědomi toho, že pro ženy je čekání na výsledky stresující. Pokud je ovšem nález pozitivní, lékař upozorní pacientku, že není vše v pořádku a seznámí ji s dalšími postupy a potom zhruba do 30 dnů by se měla patologická diagnóza uzavřít. Je to poměrně dlouhá doba. Tento limit je stanoven Min. zdravot, a je to konečný limit pro uzavření diagnózy. Průměrná doba uzavření diagnózy je 14 dnů.

 

Proč to trvá tak dlouho?

Především proto, že bývají nutná různá vyšetření, která na našem pracovišti nemůžeme realizovat. Např. na magnetickou rezonanci se u nás běžně čeká dva měsíce.

 

Jakými přístroji je vaše pracoviště vybaveno?

Kromě základního mamografu máme ultrazvuk .diagnostickou sondu, která slouží k určení diagnózy, tak i sondu intervenční, která slouží pro cílené intervenční punkce. V praxi to znamená, že do určitého místa ženského prsu zapíchneme jehličku, kde odebíráme buď část tkáně nebo tekutiny a tyto vzorky poté odesíláme na histologické vyšetření.

 

Jaký je rozdíl mezi biopsií a punkcí?

 Punkce odebírá malé množství tkáně , většinou tekutinu, např. u cisty. Pokud, ale potřebujeme odebrat větší kus hmoty , říká se tomu biopise.Liší se také tím, že bioptická jehla je silnější a tento zákrok je více bolestivý a nepříjemný. Diagnosticky jsou obě vyšetření velice důležitá, protože dokáží okamžitě řičí zda jde o rakovinu či nikoliv.

 

Jaká jsou nejčastější řešení nádorů prsu?

Z těch 20% u kterých se najde pozitivní nález je zhruba jen 1-2% nádorů maligních to znamená zhoubných (1 ze 100 žen).Je-li maligní nádor zachycen včas , je operabilní tzv. metodou parciální resekce a podstatné je že se snižuje mortalita.

 

Na čem závisí riziko vzniku metastáz?

Za prvé jak rychle ten nádor najdeme. Čím později je nalezen, tak jednak je větší a je problém jej odoperovat a je větší riziko metastázy. Větší nádory jsou bohatě zásobeny krví a tím jak krev protéká, do krevního řečiště se uvolňují rakovinové buňky z karcinomu a kolují po celém těle a někde se usadí, např. skelet, játra a zde začnou znovu bujet.Ze zkušeností víme, že karcinom prsu má tzv. predirekční lokality, kam metastázuje.Sem patří hlavně skelet, tj. kosti a dále pak játra a mozek.

 

                                               MUDr. Rudolf Stupka, G-Medica s.r.o., Brno

 

 PAMATUJTE !

Rakovina prsu odhalena v časném stádiu je velmi dobře léčitelná a vyléčitelná !

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...