Nejčastěji se vyskytují dva typy karcinomů kůže - spinaliom (spinocelulární)  a bazaliom (bazocelulární).  Jedná se o najčastější zhoubné nádory v populaci a činí 16% všech malignit.  Nejčastěji onemocní starší lidé, běloši,  mezi 70-80 lety.

 

 Rizikové faktory

 

Kůže je vystavena působení škodlivých vnějších vlivů nejvíce ze všech orgánů.  Na vzniku kožních nádorů se podílí celá řada faktorů.

 

Sluneční záření - 90% kožních karcinomů vzniká v místech chronicky vystavených slunečnímu záření - obličej, ruce . Výskyt těchto karcinomů stoupá geograficky směrem k rovníku a ve vyšších nadmořských výškách.  Nejvíce ohroženi jsou lidé se světlými vlasy a světlou pletí.

 

Chemické látky - nebezpečné je působení chemických látek na kůži. Mezi nejnebezpečnější patří arzen, dehet, polycyklické uhlovodíky, kadmium.

 

Ionizující záření - léčebné ozařování, práce v prostředí se zvýšeným zářením.

 

Chronické dráždění kůže - jizvy po popáleninách, chronické záněty kůže, drenáže atd.

 

Imunosuprese - dlouhodobé užívání imunosupresiv, např. po transplantacích orgánů nebo při léčbě chronických imunologických onemocnění.

 

Dědičná onemocnění - některá dědičná onemocnění zvyšují pravděpodobnost výskytu karcinomu kůže - xeroderma pigmentosum, syndrom bazocelulárního névu, albinismus, atd.

 

 

Bazocelulární karcinom - bazaliom

 

  

 

 

Tvoří 80% všech kožních nádorů. Je častější u mužů. Vychází z bazálních buněk epidermis a šíří se do okolí, kde poškozuje okolní tkáň. Nemá tendenci metastazovat.

Má několik forem.  Nodulárně ulcerózní forma se vyskytuje nejvíce v obličeji. Začíná jako voskovitý hrbolek, který postupně prorůstá do šířky i hloubky. Superficiální (povrchová) forma se vyskytuje na trupu, bývá mnohočetná šupinatá a šíří se plošně i do hloubky. Forma sklerózující  je typicky v obličeji a vypadá jako jizevnatá tkáň. Cystická forma je vzácná.

 

Spinocelulární karcinom - spinaliom

 

 

      

 

 

Vychází k keratinocytů. Prorůstá a destruuje okolní tkáně, metastazuje do lymfatických uzlin, může metastazovat i krví. Vzniká v ložisku hyperkeratózy (nadměrné rohovatění kůže - provází některá kožní onemocnění; běžná je např. v místě otlaku - mozol, tylom ) nebo jako tuhé ložisko , které se šíří do okolí.  Ulcerozní forma  má od počátku tendenci k tvorbě vředů.  Exofytická forma vypadá jako květák , na povrchu se rozpadá a krvácí.

Většina forem karcinomů kůže má tendenci vředovatět, krvácet, infiltrovat sekundární infekce a produkovat zapáchající sekret.

 

Diagnóza

 

Diagnóza se určuje pomocí histologického vyšetření tkáně po odstranění ložiska.

 

Léčba

 

Chrirurgická   -  odstranění nádoru a jeho okolí. Malé nádory lze odstranit kryodestrukcí.

Radioterapie  -  bývá účinná, lze dosáhnout úplného vymizení nádoru. Používá se tam, kde nelze provést chirurgické odstranění.

Chemoterapie  -  u primárních kožních karcinomů se obvykle neužívá. Indikuje se pouze tam, kde nádor metastazoval krevní cestou.

 

Prognóza  

 

Karcinomy kůže bývají převážně nekomplikované. 100% bazaliomů je vyléčeno chirurgicky a stejně jako 90% spinalomů.

 

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...