Jestliže neoplastický proces (změny buněk) postoupí o krok dále, rozvine se přednádorový stav - prekanceróza. Ze statistiky víme, že u většiny žen trvá cca 10 let, než z prekancerózy vznikne invazivní nádor. Prekancerózy se dělí do dvou základních  kategorií, které korespondují s cytologií - jsou to low grade leasions ( nízké riziko rozvoje zhoubného nádoru - dále jen LGL ) a high grade leasions ( vysoké riziko rozvoje zhoubného nádoru - dále jen HGL)

Pacientky s prekancerózou typu HGL léčíme vždy, pacientky s prekancerózou typu LGL léčíme pouze u tzv. perzistující léze (dlouhodobě přetrvávající) a u žen nad 35 let věku.

 

To znamená, že nemá význam léčit mladé ženy?

Víme, že prekancerózy typu LGL u mladších žen až v 80% případů samy odezní, aniž by vyžadovaly léčbu - je to zřejmě způsobeno vysokou obranyschopností mladého organismu.U žen nad 35 let je tato pravděpodobnost už velmi malá, proto musíme tyto změny léčit.

 

Jaké metody se k léčbě prekanceróz děložního hrdla užívají?

V zásadě existují dvě metody.První je tzv. destrukční metoda - jedná se o ono známé vypalování nebo zmrazování vřídků na děložním hrdle.Tyto metody jsou už velmi zastaralé, ve světě se od nich upouští, v ČR jsou zatím, bohužel, ještě poměrně populární. Druhá je metoda ablativní. Tzn., že se cizorodá tkáň odstraní a pošle na histologické vyšetření.Z popisu obou metod je zřejmé, proč jsou destrukční metody nevhodné - lékař „něco" upálí, aniž by věděl, zda se jednalo o rakovinné buňky či nikoli.Vždy, když je to jen trochu možné, by se měly odesílat vzorky na histologii - její výsledek určuje další postup léčby.

 

Je u těchto zákroků nutná hospitalizace pacientek?

Není, ablaci je možné provést ambulantně.V USA je ambulantní postup běžný. K místnímu znecitlivení se tam používají velmi účinné mini injekce, které u nás známe ze zubních ordinací.V ČR nejsou stomatologické cartridge  povoleny pro použití v gynekologii.

 

Běžná lokální anestézie není pro tento účel vhodná?

Pokud jde o konečný účinek - tj. znecitlivení děložního čípku, tak ano, ale je nutné použít velké množství anestetika - cca 20 ml, proto samotná znecitlivující injekce může být bolestivá. Na našem pracovišti tedy obvykle volíme metodu hospitalizace.V soukromých gynekologických zařízeních, kde jsou k dispozici tzv. dospávací pokoje, je možno zvolit k zákroku celkovou anestézii, pro větší komfort pacientky i operatéra, a pak po cca. dvou hodinách na zmíněném dospávacím pokoji pustit pacientku v doprovodu domů. Samozřejmou alternativou jsou i zmíněné zákroky v lokálním znecitlivění.

 

Metoda ablace se používá pouze jako diagnostická nebo i jako léčebná.

Touto metodou získá lékař vzorek nádorové tkáně a zároveň tuto tkáň odstraní.Znovu upozorňuji, že hovoříme o stádiu prekancerózy, tj. předrakovinné stádium, takže změny jsou pouze v povrchové vrstvě.

 

Napadená tkáň je rozeznatelná pouhým okem?

Okem přímo ne, ale kolposkopem ( speciální mikroskop ).Ideální postup je následující.Pacientka chodí na pravidelné preventivní prohlídky, kde gynekolog odebírá cytologii a vzorky odesílá do cytologické laboratoře k vyhodnocení.Pokud v cytologické laboratoři  zjistí odchylku od normálu, navrhnou odeslání pacientky do centra onkologické prevence.V centru onkologické prevence je pomocí expertní kolposkopie určena předběžná diagnóza a navržena léčba.To je ideální stav.

 

Stále nechápu, když většina žen chodí na pravidelné preventivní prohlídky, každoročně se provádí cytologické vyšetření a jednotlivá stádia choroby trvají celá léta, jak je možné, že se ještě vyskytují invazivní nádory?!

O tom jsme už hovořili minule.Je to dáno špatným vyhodnocením vzorků v laboratořích, tj. kvalitou laboratoří a samozřejmě i špatnou kvalitou vzorků - odebraný materiál musí být správně zpracován.Lidský faktor.

 

Jaká je pravděpodobnost, že se prekanceróza zcela vyléčí?

98%. U dvou procent žen se objevují recidivy.Může to být proto, že původce prekancerózy HPV zůstal v organismu.My jsme schopni odstranit prekancerózu, ale nikoliv HPV.HPV pozitivita zůstává u poloviny pacientek ještě půl roku po zákroku.Může to být tím, že žena trpí nějakým imunitním onemocněním ( lupus, nefritida atd.), že byla znovu nakažena partnerem. Více ohroženy recidivou jsou kuřačky.

 

Jestli tomu správně rozumím, tak HPV nelze vyléčit, ženy se mohou nechat pouze preventivně naočkovat?

Ano, i když z některých výzkumů vyplývá, že tyto preventivní vakcíny mají možná i terapeutický účinek - tzn. léčí i ženy, které již HPV mají.Ale toto je zatím neověřená informace a pokud započnou zkoušky tohoto charakteru, výsledky budou známy až za několik let.Zatím se vakcína k terapeutickým účelům neužívá a zřejmě dlouho nebude.

 

 

MUDr. Marek PLuta, Onkogynekologické oddělení Gynekologické kliniky Fnsp v Praze -  Motole

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...