Gynekologické zhoubné nádory představují v současné době  přibližně čtvrtinu  všech malignit, které mohou ženy postihnout.Včetně nádorů prsů se pak tento podíl vyšplhá až na polovinu. O typech a možnosti léčby těchto nádorů jsme hovořili s MUDr. Markem Plutou, Onkogynekologické oddělení Gynekologické kliniky FN Motol a 2. LF UK Praha

Číst dál...

Jestliže neoplastický proces (změny buněk) postoupí o krok dále, rozvine se přednádorový stav - prekanceróza. Ze statistiky víme, že u většiny žen trvá cca 10 let, než z prekancerózy vznikne invazivní nádor. Prekancerózy se dělí do dvou základních  kategorií, které korespondují s cytologií - jsou to low grade leasions ( nízké riziko rozvoje zhoubného nádoru - dále jen LGL ) a high grade leasions ( vysoké riziko rozvoje zhoubného nádoru - dále jen HGL)

Číst dál...

Léčba invazivního nádoru se řídí dvěma parametry.Prvním parametrem je rozsah nádorového postižení a druhým parametrem je věk pacientky, což je novinka.Ještě nedávno se u všech pacientek s nálezem invazivního nádoru volila radikální léčba bez ohledu na přání pacientek mít v budoucnu děti - většinou přišly o dělohu a vaječníky.

Číst dál...

HPV (HPV=human papilloma virus=lidský papilloma virus) infekce je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-80 %) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...