Praha 9. dubna 2010 - Osvětový projekt prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku Střevotour 2010, který odstartoval svoji pouť po českých městech 9. února letošního roku, vzbudil u veřejnosti velký zájem.

Jen při první zastávce v obchodním centru Nový Smíchov v Praze prošlo obří maketou tlustého střeva kolem tří tisíc zájemců. Během dvou měsíců si zdravou sliznici i chorobné útvary tlustého střeva měli možnost prohlédnout také obyvatelé Plzně, Chomutova, Liberce a Ústí nad Labem. Střevotour se od 19. do 25. dubna vrací opět do Prahy; maketa bude k vidění v obchodním centru Palác Flóra. Poté se přesune do Brna, Pardubic, Olomouce, Hořovic a Berouna.

„Zájem o maketu tlustého střeva dokazuje, že zdaleka nejsme tak lhostejní ke svému zdraví, jak jsem si na začátku naší kampaně myslela," uvedla ředitelka Onkomajáku Pavla Šlosserová. „Každý týden se na nás obrací desítky lidí a ptají se, kdy s maketou tlustého střeva přijedeme také do jejich města, vesnice či nemocnice. Kdybychom zachránili či prodloužili životy jen několika z těchto lidí, stojí to za to! A to zdaleka nekončíme!" uzavírá.

Z výsledků průzkumu o povědomí české populace ve věku 50 - 75 let o karcinomu kolorekta, jeho léčbě a možnostech screeningu, který realizovala agentura Factum Invenio před zahájením projektu Střevotour 2010, vyplývá, že až 85 procent lidí této rizikové populace si je vědomo možnosti vyšetření, kterými lze včas odhalit časná stádia tohoto typu karcinomu. Správně také označilo dvě klíčové screeningové metody: kolonoskopii a test na přítomnost krve ve stolici. Podle Markéty Šafové z agentury Factum Invenio si však lidé této rizikové skupiny neuvědomují, že většina pacientů přichází k lékaři pozdě a správně popsat princip například kolonoskopického vyšetření dokázalo jen 27 % rizikové populace. Dalším zajímavým zjištěním je fakt, že k neodkladné návštěvě lékaře by lidi přiměla pouze krev ve stolici, a dále pak dlouhotrvající průjem či zácpa, které tvoří pouze omezený výčet varovných příznaků kolorektálního karcinomu.

ČR má podle statistik Světové zdravotnické organizace (Globocan 2002) smutné vedoucí postavení v incidenci karcinomu tlustého střeva a konečníku. Každý rok onemocní touto chorobou v Česku asi 8000 lidí, až 4 tisíce Čechů této nemoci podlehne. Kolonoskopické vyšetření však podle zmíněného průzkumu absolvovala pouhá pětina oslovených ve věku 50 - 75 let. „Prevence je nejdůležitějším krokem v péči o potencionálního pacienta s onkologickou diagnózou. Vede k prodloužení života nemocného a může zajistit i jeho úplné vyléčení," vysvětluje MUDr. Jana Prausová, primářka Radioterapeuticko-onkologického oddělení FN Motol. V průběhu let 2006 až 2009 bylo v rámci screeningového programu provedeno 26 662 preventivních a téměř 850 primárních kolonoskopií, přičemž diagnostikováno bylo 8 332 adenomových polypů a téměř 1500 karcinomů tlustého střeva a konečníku. Pokud je karcinom tlustého střeva a konečníku diagnostikován, pak je pro úspěšnou léčbu nezbytná  spolupráce zkušených specialistů - patologů, chirurgů, radioterapeutů, onkologů a dalších, ale samozřejmě také samotného pacienta a jeho rodiny. Důležité je vyhledávat informace o  nemoci, nebát se komunikace s ošetřujícím lékařem a domluvit se s ním, zda onemocnění bude léčit sám nebo zda pacienta odešle do Komplexního onkologického centra. Pokud je onemocnění vhodné pro nasazení biologické léčby, měl by být pacient do Komplexního onkologického centra odeslán vždy.

 

 

Karcinom jícnu není častým onemocněním, ale je velmi letální (smrtelný). Za rok onemocní v ČR cca 500 lidí, z toho 90% do roka zemře. Muži trpí karcinomem jícnu 4x častěji než ženy. V Asii je výskyt karcinomu jícnu častější - zahrnuje až 5% všech zhoubných nádorů.

Nejčastějšími nádory jícnu jsou dlaždicobuněčný (spinocelulární) karcinom (2/3 všech nádorůjícnu) a adenokarcinom.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...