Mozkové nádory mohou být zhoubné i nezhoubné. Dělí se především podle toho, z jakého typu mozkových buněk vznikají a kde jsou lokalizovány.

Gliomy

Glie jsou podpůrné nervové buňky v mozku. Jejich hlavní úlohou je tvorba myelinové pochvy kolem axonů (spojení mezi nervovými buňkami). Laicky si můžeme axony představit jako dráty v elektrickém vedení a  myelinovou pochvu jako izolaci (plastový obal kovového drátu), který má zrychlit vedení elektrických impulzů  a zabránit tzv. ztrátám na vedení.

Glie dále dělíme na astrocyty, mikroglie, oligodendrocyty, ependymové buňky a Schwannovy buňky. Jedná se o glie se stejnou úlohou, ale různou lokalizací v jednotlivých částech mozku.

 

Astrocystom

Nejčastěji onemocní muži mezi 40 a 50 lety. Může být různě lokalizován a jeho prognóza je dobrá  - 90% operovaných nemocných přežívá 10 let.

 

Rozlišujeme 3 histologické stupně benigní, maligní anaplastický (středně maligní) a glioblastoma multiforme, což  je vysoce zhoubná forma gliomu. Má špatnou prognózu, přežití bývá jeden rok od objevení klinických příznaků.

Fibrilární astrocytom bývá lokalizován v mozkovém kmeni. Bývá nezhoubný až semimaligní.


 

Gliom optiku (okohybného nervu) bývá lokalizován v hypotalamu. Při postižení jednoho oka bývá řešením operace s odnětí oční bulvy. Progresivní nádory obvykle po letech končí slepotou.

 

Oligodendrogliom

Je nezhoubný dobře ohraničený nádor typicky uložený ve frontálních závitech mozku.

 

Ependymom a plexus papilom

Jsou lokalizovány v komorách a jsou nezhoubné. Zhoubné formy jsou ependymoblastom a papilokarcinom.

 

Meningeomy

 

Meningy jsou mozkové pleny, které obal celého mozku a míchy. Nacházejí se mezi mozkem a lebeční kostí a tvoří je 3 vrstvy vazivové tkáně: tvrdá mozková plena (dura mater), pavoučnice (arachnoidea) a omozečnice (pia mater).

 

Jedná se obvykle o nezhoubné, pomalu rostoucí nádory. Jejich zhoubná forma se nazývá meningosarkom, jehož výskyt není příliš častý.

Meningeomy postihují nejčastěji ženy na 40 let věku. Bývají mnohočetné, bez cyst, mohou být vyplněny materiálem s obsahel vápníku. Lokalizace může být různá.

Kvůli jejich mnohočetnému výskytu bývá často operace nemožná a zbývá pouze konzervativní léčba.

 

 

Další typy nádorů CNS

 

Adenom hypofýzy

Bývá nezhoubný. Dělí se podle velikosti do 1 cm a nad 1 cm.

Hlavním příznakem bývá hemianopie (příznak postižení zrakové dráhy s výpadky zorného pole).

 

 

Prolaktinom

Způsobuje zástavu menstruace a produkci mléka prsní žlázou. U žen způsobuje sterilitu. Postiženi mohou být i muži u kterých působí poruchy potence.

 

 

Adenom s nadprodukcí růstového hormonu (GH)

U mladistvých, kteří dosud nemají uzavřené růstové štěrbiny způsobuje gigantismus. U lidí s ukončeným růstem se zvětšují ruce, nohy, dolní čelist, objevují se změny obličeje, rostou nadočnicové oblouky - akromegalie.

 

 

Adenom s nadprodukcí kortikoidů (ACTH)

Vyvolává Cushingův syndrom - měsíčkovitý obličej, strie, osteoporóza. Podobné příznaky má také nádor nadledvinek nebo léčba kortikoidy. Tlak adenomu na hypofýzu působí celkový pokles hormonální aktivity - poruchy menstruace, slabost, únava, pokles bazálního metabolismu, vypadávání vlasů, atd.

V léčbě adenomů bývá úspěšné podávání antagonistů D2 receptorů (bromokriptin). Chirurgická léčba se používá pouze asi v 5% případů.

 

 

Kraniofaryngeom

Roste z Ratkeho výchlipky (embryonální dutina, která určuje lokalizaci štítné žlázy a většinou mizí po jejím definitivním umístění) a obsahuje cysty a kalcifikace. Nádor je nezhoubný.

Výskyt má dva vrcholy - kolem deseti let věku - děti jsou malé vzrůstem a trpí předčasnou pubertou a následně kolem čtyřiceti let.

 

Totální odstranění je většinou nemožné a recidivy jsou časté.

 

 

Meduloblastom

Je velmi zhoubný. Jedná se o vůbec nejčastější nádor mozku u dětí s vrcholem výskytu kolem pěti let. Roste z mozečku do IV. komory, kde působí hydrocefalus. Čtvrtá komora bývá nádorem kompletně prorostlá. Řešení je operační. Časté jsou jsou metastázy v páteřním kanálu i komorách. Po oparaci se používá ozařování a chemoterapie. Přežití po pěti letech je více naž 60%.

 

 

Angioretikulom

Cystický nádor, nejčastěji v hemisféře mozečku, typický pro střední věk, častější u mužů. Bývá součástí von Hippelova-Lindauova syndromu spolu se zhoršením prokrvení sítnice, polycystózou ledvin a slinivky a polycytemií.

 

 

Neurinom n. VIII (Schwannom neurilemmom)

Tvoří 6% nádorů CNS a je častější u žen. Vychází ze Schwannových buněk .

Projevuje se nejčastěji poruchou sluchu provázenou tinnitem (ušní šelesty).Dále pak vyhasnutím tzv. korneálního reflexu (rohovkový reflex neboli korneální reflex je samovolné sevření víček při podráždění rohovky mechanickým nebo jiným podnětem), bolestí a trnutím poloviny obličeje. Roste pomalu a je nezhoubný. Terapie je pouze operační.

Další možné nádory mozku jsou koloidní cysty třetí komory, pinealom, pineální cysty, pinealoblastom, germiom, teratom, které mohou být zhoubné i nezhoubné. Nádory původem z neuronů nejsou časté a jsou nezhoubné - neurocytom, gangliom, gangliocytom.

 

 

 

Mozkové metastázy

Každý zhoubný nádor může metastázovat do CNS. Nejčastěji je to kožní melanom ( v 60%), bronchogenní karcinom, karcinom prsu, Grawitzův nádor ledviny, karcinom děložního čípku (ve 3%). Metastázy se do mozku dostávají krevní cestou.

Metastázy bývají na CT i MR dobře viditelné hlavně po použití kontrastní látky. Převážně jsou mnohočetné na rozhraní šedé a bílé hmoty mozkové. Léčba je chirurgická. Výskyt metastáz v CNS může být i prvním projevem nádorového bujení v těle. Prognoza je v takovém případě obvykle špatná - 6 měsíců až 2 roky.

 

 

Arachnoidální cysty

Přesně ohraničené , zapozdřené dutiny obvykle s obsahem mozkomíšního moku. Bývají asymptomatické a pokud nerostou, tak se neléčí. Při expanzivním chování se cysty odsávají, odstranění cysty i s obalem se provádí výjimečně.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...