Primární zhoubné nádory mozku obvykle vyrůstají z mozkové tkáně (neurony, glie) nebo z okolních mozkových struktur (meningy, nervové pochvy). Řadíme k nim i vzácný germinom ze zárodečných tkání a mozkový lymfom.

Primární nádory mozku tvoří různorodou skupinu tumorů, z nichž některé rostou pomalu jsou chirurgicky dobře léčitelné (astrocytomy), jiné jsou vysoce invazivní a neléčitelné (glioblastomy).

Většina mozkových nádorů se rozrůstá do okolní tkáně a metastázuje do nervového systému.

Sekundární nádory mozku jsou způsobeny 10x častější než primární mozkové nádory a jsou způsobeny metastázami jiných nádorů do nervového systému.Patří sem meningeom, adenom hypofýzy, neurinomy mozkových nervů).

Při určování diagnozy je potřeba od mozkových nádorů odlišit jiná poškození mozku s podobnými příznaky - např. CNS absces, krvácení, cysty, v míše pak subdurální hematom a zánět.

 

Výskyt mozkových nádorů

 

Na 100 000 obyvatel onemocní ročně mozkovým nádorem 5-6 lidí. U dětí jsou mozkové nádory mezi novotvary na druhém místě po leukémii. Některé nádory mají vazbu na věk - meduloblastom postihuje děti kolem osmi let, meningeom zase ženy nad 40 let.

 

Příznaky mozkových nádorů

 

 

Ložiskové příznaky - vyplývají z napadené části mozku.

Jsou způsobeny tlakem nádoru na okolní tkáně a působí poruchy prokrvení a lokální otoky.

 

Bolesti hlavy lokální - bolí část hlavy, bolest je způsobena růstem nádoru a tlakem na okolní tkáň.

Poruchy hybnosti - mono nebo hemiparézy (ochrnutí ). Ataxie - porucha koordinace pohybů.

Poruchy čití nebo řeči.

Psychické změny - podrážděnost, agresivita, emoční labilita, někdy celková změna osobnosti. Poruchy paměti a emotivity.

 

Epilepsie - epileptické záchvaty jsou příznakem nádorů mozku u jedné čtvrtiny až třetiny nemocných.

 

Celkové příznaky - vyplývají z omezené objemové rezervy mozku, který je uložen v pevné kostěné schránce - vzniká nitrolební hypertenze.

Příznaky nitrolební hypertenze jsou :

Difuzní bolest hlavy - bolí celá hlava, bolest narůstá v noci, hlava bolí již po probuzení.

Dalšími příznaky jsou - závratě, nevolnost a náhlé zvracení, zvýšený nitrooční tlak, hemoragie - krvácení do mozku. Mohou se vyskytnout poruchy funkce žláz s vnitřní sekrecí.

Nádorové buňky podporují tvorbu protilátek, které mohou působit netypické příznaky často předcházející nálezu nádoru - demence, encefalitida, epelepsie, poruchy psychiky, neuropatie, dermatomyosa.

 

 

 

 

Určení diagnózy

 

 

Základní diagnostické metody při podezření na mozkové nádory jsou EEG (elektroencefalograf), CT (počítačová tomografie) a MR (magnetická rezonance). Prosté EEG může napovědět existenci a přibližnou lokalizaci  nádoru, zásadní význam však mají CT a MR zobrazení pomocí kontrastní látky.

K upřesnění nálezu může být následně použita stereotaktická biopsie (do chorobného ložiska v mozku je zavedena bioptická sonda nebo jehla, jejichž pomocí jsou odebrány malé vzorky tkáně k dalšímu vyšetření ).

 

 

Cytologie mozkomíšního moku se používá u metastazujících tumorů, leukémií a lymfomů a také u nádorů, které metastázují do likvorových cest (glioblastom, meduloblastom, ependymom).  

 

Léčba nádorů mozku

 

Léčba mozkových nádorů je vždy komplexní a zahrnuje chirurgické odstranění nádoru, po němž následuje aktinoterapie, případně chemoterapie.

Chirurgická léčba je významná, protože pomáhá upřesnit diagnózu - histologie, odstraněním tumoru se sníží nitrolební tlak a pacientovi se tak výrazně uleví. Po chirurgickém zákroku obvykle následuje radioterapie, která má nesporný přínos v prodloužení života pacientů s mozkovými nádory.

Chemoterapie se při léčení mozkových nádorů používá jen v některých případech. Průchodnost cytostatik do mozku je omezená a mozkové nádory vykazují nízkou chemosenzitivitu.

 

 

 

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...