Deprese neboli depka. Pojem, kterým tak často označujeme svoje špatné nálady a splíny. Jestli toto označení užíváme správně a co pod tímto pojmem rozumí psychiatrie jsme se zeptali MUDr. Ireny Zrzavecké primářky Psychiatrické kliniky VFN v Praze 2.

Číst dál...

Těhotenství  není nemoc, je to tzv. jiný stav. Až do doby početí dítěte byla žena sama sebou, fungovala jako jednojediná, po početí se stává dvojjedinou. Fyziologicky se mění hladina hormonů, dochází ke známým tělesným i psychickým změnám a to vše se projeví v prožívání nastávající maminky.

Číst dál...

Anorexie znamená nechutenství, ztrátu chuti k jídlu. V současnosti se často pod pojmem anorexie schovává jedna z poruch příjmu potravy - mentální anorexie. V tomto případě však nejde o nechutenství, nýbrž o patologický strach z tloušťky, který vede u jedinců trpících touto poruchou k extrémnímu vyhýbání se jídlu a hubnutí. Poruchy příjmu potravy pak představují závažné primárně duševní onemocnění, zahrnující změny v oblasti psychické i somatické . Někteří autoři je zařazují mezi tzv. civilizační choroby.

Číst dál...

Slovo stres pochází z angličtiny a znamená zátěž. Stres je reakce organismu na stresový podnět neboli stresor. Obecně je přijatá definice, že stres je soubor reakcí organismu na vnitřní nebo vnější podněty, narušující normální chod funkcí organismu.

Číst dál...

Hodnocení osobního stupně stresové zátěže

Osobní stupeň stresové zátěže se sestavuje na základě úrovně náročných životních situací a měří se obvykle za časové období dvou let. Cílem testu, který sestavil prof. T. Holmes s svým žákem R. Rahem, je zjistit objem stresu, kterému je člověk vystaven.

Číst dál...

Psychologie práce, jak již napovídá její" název, se věnuje apliková­ní psychologie na pracovní činnost. Zabývá se např. způsobem výběru nových pracovníků do nejrůznějších organizací, hodnoce­ním práce jedinců a analyzováním charakteristik rozličných pro­fesí a jejich specifického působení na člověka.

Číst dál...

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v rámci rubriky psychologie vám v tomto čísle přinášíme úryvek z knihy Dr. Jiřího Frgala a Ing.Hany Svobodové - Mozaika komunikace. Přestože na trhu je nepřeberné množství knih pojednávajících o tomto tématu, právě tato nás zaujala. Autoři látku zpracovali velmi čtivě s množstvím ilustrativních příkladů z vlastní zkušenosti - posuďte sami...

Číst dál...

Důležitou součástí života je spánek. Zdravý člověk prospí třetinu života, ale co s těmi, kterým se to z různých příčin nevede ? Tyto problémy řeší neurologická, psychiatrická a psychologická pracoviště a hlavně specializovaná pracoviště nemocnic  -  spánkové laboratoře.

Číst dál...

Před 16 lety vznikla v Brně Soukromá klinika LOGO s.r.o., která je specializovaným pracovištěm pro diagnostiku a léčbu poruch komunikace. Klinika sídlí v Brně na Vsetínské ulici a v současné době má další pobočky na Merhautově ulici v Brně, v Židlochovicích, v Blansku a od března 2007 je otevřena i pobočka v Praze na Karlově náměstí. Rozsahem poskytovaných služeb a spoluprací všech potřebných odborníků z oblasti poruch komunikace tvoří vyjímečné  pracoviště v České republice.

Číst dál...

Psychózy jsou závažná duševní onemocnění,. Která vedou ke značnému utrpení v životě nemocných i jejich rodin. Moderní léčba je založena především na spolupráci nemocného, jeho rodiny a dalších blízkých lidí. Aby spolupráce byla možná, potřebují mít všichni zúčastnění dostatek informací o tom, co je psychóza a jak ji pochopit, jaké má příčiny a průběh, jak se dá léčit i co může nemocný udělat sám. Již od počátku chci zdůraznit několik poznatků:

Číst dál...

Začínáme nový cyklus psychologie s Mgr.Ondřejem Novákem, klinickým psychologem a psychoterapeutem  působícím v soukromé psychologické praxi na Masarykově ul. v Brně. První povídání bude o fobiích.. Mě například zaujala moderní fobie ze ztráty mobilního signálu - nomofobie nebo fobie z čísla 666 - hexakosioihexekontahexafobie, ale je jich na desítky, více i méně známých.

Číst dál...

Sociální fobie je nemoc, která dokáže jednotlivce téměř vyřadit ze společnosti. Můžeme ji zjednodušeně označit jako strach z lidí, ale pozitivní zprávou je, že se jedná o nemoc léčitelnou. Proto by mohl tento rozhovor s klinickým psychologem Mgr.Ondřejem Novákem některého sociálního fobika, jak se postiženým říká, přesvědčit k návštěvě odborníka.

Číst dál...

Člověk dlouhodobě vydává víc než přijímá a jednoho dne už nemá co dát": tak trefně charakterizoval syndrom vyhoření klinický psycholog Mgr. Ondřej Novák v průběhu našeho rozhovoru. Kdo je nejvíc ohrožený ? Jak syndromu předcházet ? Dá se léčit ? Čtěte dál a naleznete odpovědi a mnoho dalších informací.

Číst dál...

Čtvrtým rozhovorem pokračuje cyklus psychologie s Mgr.Ondřejem Novákem, klinickým psychologem a psychoterapeutem působícím v soukromé psychologické praxi v Brně. Tentokrát máme na programu depresi.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...