Kouření je závislost stejně těžká a nebezpečná jako jakékoliv jiné drogy. Možná se neprojeví tak brzy, jako třeba závislost na heroinu, ale o to je nebezpečnějším a plíživějším pánem nad naším životem. Závislost na tabáku je nemoc (diagnóza F 17) a jako taková by se měla i léčit. Statistika je neúprosná, každý rok na následky kouření v ČR umírá 18 000 osob, tedy 50 lidských životů denně ! Ženy kuřačky zastupují početnou skupinu a umírají v průměru o 15 let dříve, než kdyby nekouřily. Smutné je, že nemalou část závislých na nikotinu tvoří i těhotné a kojící matky.

 

Na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno je druhým rokem zřízeno Centrum léčby závislosti na tabáku. O problémech kuřáků, jejich léčbě a formě pomoci jsme hovořili s Prof. MUDr. Janou Skříčkovou CSc., přednostou kliniky a MUDr. Petrem Šandorem, který je vedoucím tohoto centra.

 

Jak a proč Centra léčby závislosti na tabáku vznikla ?

 

J.S. Nejprve vznikla Koalice proti tabáku ve formě sdružení. Postupem času byla navázána spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví a to částečně financovalo provoz ambulancí zaměřených na léčbu závislosti na tabáku. Ambulancí bylo šest a vznikly u Fakultních nemocnic.

P.Š. Časem přibyly další. Zpočátku byl provoz pro pacienty zdarma, ale bez finanční spoluúčasti byl provoz obtížný a také motivace pacientů byla menší. Pacient si nyní musí léčbu připlácet a naše zkušenosti ukazují, že i to přispívá k větší záruce úspěchu.

 

Je osvěta boje proti kouření dostatečná ?

 

J.S. Osvěta je obecně velice malá, i když je lepší, než v minulosti. Především se velice málo hovoří o nebezpečí kouření ve věkové kategorii, kde to má smysl. To je skupina těch nejmladších lidí v prepubertě a pubertě. Jenže tento věk není náchylný k tomu, aby poslouchal informace, že kouření vede k úmrtí a vnímal je jako hrozbu. Proto jsem já osobně  příznivcem daleko větších restrikcí pro tuto věkovou skupinu, protože argument, že místo v 70 letech může zemřít již v 50 letech je v dětském věku nezajímá.

P.Š. Určitě by měla být větší osvěta ve škole i v rodině, ale obecně i společnost by měla být více naladěna proti kouření a v rámci povědomí by měly být zavedeny větší opatření. Třeba i použitím velkých písmen na každé krabičce cigaret o škodlivosti kouření a omezením vlivu reklamy. Nepochybně má také velký vliv sociální skupina, okolí, různé party a snaha napodobit mediální vzory.

J.S. Ano, nejhorší vliv na mladé lidi má začlenění do kolektivů, které kouří. Skupiny nekuřáků naopak ovlivní své členy natolik, že je neosloví ani reklama, ani třeba kuřák v rodině. Řada kuřáků kouří a stydí se za to, a přesto kouří, protože jim cigareta chutná. Proto je nejdůležitější, aby si člověk nikdy nezapálil první cigaretu, která je rozhodující.

 

Co se u kuřáků změnilo proti minulým letům ?

 

P.Š.. V padesátých letech minulého století byla osvěta velmi malá a kouření bylo svým způsobem moderní.

J.S. Povědomí o škodlivosti kouření v té době téměř nebylo a nechápalo se jako něco negativního.

 

Je v dnešní době pod vlivem osvěty nárůst kuřáků menší ?

J.S. Myslím si, že těch nejmladších začínajících kuřáků v pubertě, kteří kouření zkouší, je stejný počet, ne-li vyšší. Nevzpomínám si, že by za mého mládí stálo tolik dětí ze základních a středních škol beztrestně před školou s cigaretou v ruce. Pod vlivem vzdělání, osvěty a s dostatkem sebevědomí nezačíná tolik lidí kouřit mezi 20-30 lety. Musím dosvědčit, že v dnešní době snad neznám jediného studenta Lékařské fakulty, nebo zcela raritně, který by kouřil. Čili pokud se podaří, a znovu zdůrazňuji hlavně pomocí restrikcí, překlenout rané mládí bez cigarety, je velká naděje, že člověk kouřit nebude.

P.Š. V současné době kouří v ČR třetina populace, tj. asi 2,5 milionů lidí , přičem alarmující je to, že od 15 do 18 let kouří přibližně 50% mladých. Proto je nutné, aby zasáhla pomoc ze škol a rodin ve zvýšené míře. Další regulace může nastat zvednutím ceny tabáku nebo jejich vyšším zdaněním. Proti okolnímu světu mají Češi cigarety stále levné.

J.S. Prokazatelně účinná jsou ve světě zavedená opatření jako zákaz kouření na veřejných místech, na úřadech, v restauracích atd. V USA se to již projevuje nejen snížením počtu kuřáků, ale i snížením onemocnění vznikajících v souvislosti s kouřením. Mám obavu, že silný kuřák si neodpustí ani zdraženou cigaretu, spíš toto opatření odradí svátečního kuřáka, a tak alespoň zde to má smysl.

 

Z pohledu na kouřící ženy a dívky v restauracích a dokonce na ulici nabývám dojmu, že žen-kuřaček přibývá. Je to tak ?

 

J.S. Je to tak. Dnes je procento kouřících žen srovnatelné s procentem mužů. Zrovna tak u žen lineárně stoupá počet onemocnění, které jednoznačně vznikají v souvislosti s kouřením, kde  na prvním místě je rakovina plic. Varující je i statistika u karcinomu prsu, kdy 90% pacientek jsou kuřačky a kouření je spouštěcím motorem i u dalších nádorů.

 

Jaký vliv na plod má žena kuřačka ?

 

P.Š. V prvé řadě už ženy kuřačky mají větší problémy s početím. Uvádí se, že pokud žena přestane kouřit do 14 dnů po početí, může ještě ovlivnit zdraví dítěte k lepšímu. Dva týdny jsou ale těžko odhadnutelné.

J.S. Řada mladých dívek uvažuje tak, že "až budu chtít dítě, tak přestanu kouřit". Jenže při dnešním plánovaném těhotenství až  kolem 30 let věku matky může být žena závislá na cigaretách již 15 let. A pak je dodržení takového rozhodnutí velmi, velmi obtížné.

 

Jak se projevuje kouření těhotné ženy na plodu a při kojení?

 

P.Š. Kouření působí na více úrovních. Kuřačka způsobuje hypoxii plodu, tj. nedostatečné okysličení, ovlivňuje i činnost dělohy a placenty. Menším prokrvením placenty dochází k poruše výměny látek mezi matkou a dítětem a tím ke zhoršené výživě. Špatné prokrvování mozku ovlivňuje vývoj mozkové tkáně a má za následek snížený intelekt. Ve vývoji, embryogenezi plodu, zvyšuje kouření riziko spontánních potratů, předčasných porodů a  narozené děti ve správném termínu mají prokazatelně nižší porodní váhu. Na to vše navazuje celá řada dalších problémů, např. alergie, snížení imunity aj.

J.S. Imunita kuřáků je obecně snížená a výživa, kterou pak dává kouřící matka kojenci nemůže být hodnotná a navíc se do mléka dostává nikotin a další karcinogenní látky. Výživa prostřednictvím mateřského mléka dává novorozenci celou řadu složek, které jsou zodpovědné za další úspěšný vývoj dítěte

P.Š. Stává se, že novorozenec odmítá mléko matky kuřačky. V mléce je nikotin a  toxické látky, které vznikající nedokonalým spalováním cigaret. Toxicky ale působí i kouř z cigaret, které musí dítě dýchat. To je dobrý důvod i pro tatínky, aby přestali kouřit nejen kvůli dítěti, ale i kvůli těhotné a kojící ženě. Dalo by se dát přibližné rovnítko mezi 1 cigaretu a 1 hodinu pasivního vdechování kouře a i když pasivní kouření je méně rizikové, neměli bychom ho podceňovat. Jsou popsány extrémní případy, kdy děti silných kuřaček po narození byly neklidné a plakaly. Měly typické abstinenční projevy a až po nalepení náplasti s nikotinem se uklidnily. Prováděla se vyšetření plodu pomocí ultrazvuku a po vykouření jedné cigarety matkou plod vykazoval křeče, nekoordinované pohyby a byla zaznamenána zvýšená činnost srdce. Je tedy naprosto prokazatelný vliv kouření na plod i na narozené dítě a přitom 37% žen má kuřáckou anamnézu (kouřilo před početím) a celé těhotenství kouří přibližně 12% !

 

Jak pneumologům pomáhají v boji s kouřením žen a matek gynekologové ?

 

J.S. Za svou praxi jsme nezaznamenali, že by nám některý gynekolog odeslal svou pacientku. Uvítala bych, kdyby se každý gynekolog při vyšetření ptal, zda žena kouří a aby se jim dostalo poučení s případnou informací o pomoci v našich zařízeních. Myslím si, že gynekolog předpokládá, že maminky jsou vzdělané a poučené a vnímají tak automaticky, že těhotná kouřit přestane. Těhotenství a období kojení je úžasnou motivací s kouřením přestat. Pokud žena vydržela nekouřit 1,5 roku, je veliká šance, že má vyhráno.

P.Š. Já bych chtěl apelovat na lékaře všech odborností včetně praktiků, kteří by se měli vždy ptát, zda je pacient kuřák. Tato informace patří k základním anamnestickým údajům. Poté by se  dotyčnému mělo dostat krátké intervence s doporučením zanechat kouření. Prováděly se výzkumy v zahraničí i u nás o tom, jak často lékaři zjišťují kuřáctví u svých pacientů a je to velmi malé číslo. Dotaz potvrdilo pouze kolem 30% pacientů.

 

Co má udělat kuřák, pokud chce přestat kouřit ?

 

J.S. Předně je třeba všechny kuřáky upozornit, že žádný zázrak na odvykání kouření neexistuje. Často k nám do ambulance přijdou pacienti k odvykání na tabáku, kteří čekají nějaký prostředek, který jim způsobí ztrátu chuti na cigaretu, ale i k nám musí přijít člověk, který je 100% rozhodnutý. Kuřák musí být odhodlán si již nikdy nezapálit. Můžeme pomoci psychofarmaky, která dokáží zmírnit abstinenční příznaky, ale bez motivace to nejde.

P.Š. Přestat kouřit je těžké. Je třeba silné vůle ke zdolání psychické i fyzické závislosti. Můžeme pomoci různými moderními léky a volně v prodeji jsou různé náplasti, žvýkačky, mikrotablety a inhalátory s obsahem nikotinu, které dokáží částečně abstinenční problémy snížit. Říkáme tomu náhradní nikotinová léčba. Náplasti mohu jednoznačně doporučit i těhotným, které nedokáží přestat kouřit samy.

J.S. Doporučuji, aby si každý zkusil udělat orientační test závislosti na kouření. Existuje fyzická, ale i psychická závislost a tím se dá odlišit její tíže, podle které se dá zhruba odhadnout úspěšnost léčby.                                                                  

 

Kolik procent vyléčených kuřáků se znovu ke kouření vrací  a jaká je úspěšnost léčby?

 

P.Š. Vycházím z dotazníků našeho Centra a není neobvyklé, že i po 2 letech abstinence se znovu pacient ke kouření vrací. Mimo motivace je  dobré začít přestat kouřit ve větší skupině, v rodině, kde  se dokáží navzájem posilovat. Radím také vyhnout se exponovaným situacím, jako jsou oslavy apod. Při odvykání s pomocí odborníka se úspěšnost léčby pohybuje asi na 25%. Pacient mimo léků a základního vyšetření RTG plic od nás dostává psychickou podporu, letáky, knihy. Při prvním pohovoru zjistíme míru jeho závislosti a pak se domluvíme na podmínkách odvykání a zveme ho na kontroly, které jsou stále v delších intervalech a přibližně po roce úspěšné léčby ho prohlásíme za nekuřáka.

J.Š. Pomocí léků a dostupných nikotinových pomůcek můžeme pomoci u fyzické závislosti. Psychická závislost se váže na různé rituály. Při vykouření 15 cigaret, tráví kuřák tímto způsobem 2 hod. denně ! A kolik je to času za rok ? Musí se naučit tento čas vyplnit jinou činností. Znám případ jedné mé sestřičky, která jako důvod, proč přestala kouřit řekla, že pro ni bylo ponižující chodit pro cigarety v nějaké malé vesničce. Měla zavedený rituál, kdy po vypletí záhonku vykouřila cigaretu, takže první rok svého nekouření přestala radši na zahradu jezdit a nechala ji zarostlou.

 

Co je pravdy na tom, že kdo přestane kouřit ztloustne ?

 

P.Š. Ano, to je jediná negativní zpráva pro všechny, kdo chtějí přestat kouřit. Pozitiva ovšem nesmírně a jednoznačně převažují. Tento trend souvisí s metabolismem, který je u kuřáků rychlejší. Statistiky říkají, že váha přibude o 5-10%, ale berme to jako dobrý důvod začít se zdravě stravovat a přitom sportovat.

 

Centra léčby závislosti na tabáku najdete na www.clzt.cz, kde jsou informace a adresy všech center v ČR. Jako pomoc kuřákům na cestě bez cigarety je ještě k dispozici Linka pro odvykání kouření na 844 600 500. Je v ceně místního hovoru každý den od 12,00 do 20,00.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...