Oplodnění je splynutí pohlavní buňky mužské - spermie - s ženskou pohlavní buňkou -vajíčkem. Obě buňky, jak sper­mie, tak vajíčko, mají poloviční, haploidní počet chromozomů. Vajíčko má vždy 22 autozomů a jeden gonozom X, tedy vždy 23 X, spermie má 22 autozomů a gonozom buď X, nebo Y, tedy 23 X, nebo 23 Y.

Číst dál...

Těhotenství klade na organismus ženy mimořádné nároky. Dodržování správné životosprávy snižuje možnost zdravotních komplikací. Základem správné životosprávy v těhotenství je zacho­vání pravidelnosti spánku, zdravé stravy, vyměšování, zajištění dostatečného pohybu, správně orientované duševní činnosti a ze­jména možnost odpočinku, kdykoliv ho žena potřebuje.

Číst dál...

Na začátku druhého trimestru, tj. kolem 14. týdne, děťátko váží kolem 30g gramů a měří kolem 8 cm a na jeho konci, kolem 27.týdne, už váží asi 900 gramů a měří 25 centimetrů. V tomto období plod rychle roste.

Číst dál...

Mechanismus oplození jsme si podrobně popisovali už v jednom z minulých článků. V ideálním menstruačním cyklu dochází kolem 14. dne k ovulaci, tj. uvolnění vajíčka. Vajíčko je zachyceno vejcovodem, kde se setkává se spermií. Vajíčko je schopno oplození zhruba 2 dny. Není-li v této lhůtě oplozeno zaniká.

Číst dál...

Proč mluvíme o parodontitidě a ne o parodontóze ? 

Podle nové nomenklatury mluvíme o parodontitidě jako o zánětlivém infekčním onemocnění postihujícím tkáně parodontu, tj.okolí zubu. Je tedy narušená kost, závěsný aparát zubu, dáseň i zubní cement. Hlavní formy jsou agresivní a častější chronická.

Číst dál...

Vícečetné těhotenství u lidí, na rozdíl od jiných živočišných druhů nepatří k typickému reprodukčnímu vzoru. I když vícečetné těhotenství nepovažujeme za těhotenství patologické, v mnoha směrech je provázeno zvýšenými komplikacemi jak ze stran plodů, tak i ze stran komplikací matky.

Číst dál...

Na mnoho činností a zálib, které byly před otěhotněním samozřejmostí, se těhotná žena musí dívat z jiného hlediska. Platí to i pro náplň jejího volného času, která se musí postupně změnit. Musí opustit některé aktivity jednak pro svůj větší "objem", ale jednak i proto, že není již tak obratná a pohyblivá a nechce své tělo vystavovat zbytečnému riziku.

Číst dál...

Na záněty močových cest jsou ženy velmi náchylné v průběhu celého života. Velkou měrou však k jejich vzniku přispívá těhotenství - močový měchýř je totiž stlačován plodem a nemůže se dobře vyprazdňovat. U žen obecně však stačí ke vzniku infekce jen málo:  prochladnutí, nedostatek tekutin či špatná hygiena. Také z toho důvodu je infekce močových cest druhou nejčastější u nás.

Číst dál...

Kouření je závislost stejně těžká a nebezpečná jako jakékoliv jiné drogy. Možná se neprojeví tak brzy, jako třeba závislost na heroinu, ale o to je nebezpečnějším a plíživějším pánem nad naším životem. Závislost na tabáku je nemoc (diagnóza F 17) a jako taková by se měla i léčit. Statistika je neúprosná, každý rok na následky kouření v ČR umírá 18 000 osob, tedy 50 lidských životů denně ! Ženy kuřačky zastupují početnou skupinu a umírají v průměru o 15 let dříve, než kdyby nekouřily. Smutné je, že nemalou část závislých na nikotinu tvoří i těhotné a kojící matky.

Číst dál...

Mnohé nastávající maminky řeší, jak by měly přispět stravováním ke správnému vývoji svého miminka. Některé začnou přespříliš dohlížet na svůj jídelníček a jiné si zase moc problémy nepřipouští a přitom mnohdy stačí jen malá úprava stravovacích návyků.

Číst dál...

V České republice se rodí 2-3 % dětí s vrozenými vadami . Další vrozené vady se objevují v období pozdějšího života. Odhaduje se tedy, že asi 5 % jedinců má nějakou, více či méně závažnou, vrozenou vadu. Příčiny vrozených vad jsou různé. Některé jsou čistě genetické, jiné způsobené exogenními( vnějšími) příčinami, ale nejčastější tzv. multifaktoriální, k jejichž vzniku je nutná genetická predispozice, a teprve spolupůsobením zevních faktorů se vada může projevit.

Číst dál...

Ektopické, mimoděložní těhotenství, graviditas extrauterina (GEU) je definováno jako stav, kdy k uhnízdění oplodněného vajíčka  dochází mimo dutinu děložní. Nejčastější lokalizace GEU je ve vejcovodech (ve více než 95%).

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...