PRAHA, 15.listopadu 2010. Občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností odměnilo letos poprvé cenou Purpurové srdce (www.purpurovesrdce.cz) osoby, které se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti. Ceny Purpurové srdce byly předány u příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí vybraným osobnostem dnes v Praze, a to v kategoriích:

osobnost České neonatologické společnosti : prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Dr.h.c.

osobnost veřejného života: Mgr. Božena Jirků

osobnost Nedoklubko: MUDr. Magdalena Chvílová - Weberová

osobnost široké veřejnosti:

        MUDr. Daniela Marková, dětská lékařka, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LFUK Praha

        PhDr. Daniela Sobotková, CSc., dětská klinická psycholožka, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí

        MUDr. Jozef Macko, pediatr neonatolog, novorozenecké odd. Krajské nemocnice T. Bati a.s. Zlín

        MUDr. Eva Dortová, pediatr neonatolog, neonatologické odd Fakultní nemocnice v Plzni

       Stanislava Adámková, dětská sestra, neonatologické oddělení Krajské nemocnice v Českých Budějovicích a.s         

       MUDr. Helena Budošová-Slavíková, pediatr neonatolog, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LFUK Praha

        MUDr. Alena Müllerová, pediatr neonatolog, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

       Mgr. Hana Jahnová, děská klinická psycholožka, neonatologické oddělení, Pracoviště reprodukční medicíny ve FN Brno

        PhDr. Petra Tenglerová klinická psycholožka, manažerka neziskové organizace. Pravoviště odd klinické psychologie DK FN Olomouc, MC Heřmánek, Klub dvojčat a vícerčat Morava

      Ludmila Tisovská, staniční sestra na neonatologické JIRP, Fakultní nemocnice Ostrava

       MUDr. Blanka Zlatohlávková, pediatr neonatolog, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

      MUDr. Milena Dokoupilová, pediatr neonatolog, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

 

 

V závěrečné fázi hlasování bylo zjištěno, že internetový hlasovací formulář Purpurového srdce 2010 na cenu široké veřejnosti byl napaden hackerem. Proto nelze internetové hlasování považovat za validní. Společnost Nedoklubko a Česká neontologická společnost  rozhodly ocenit všech 12 navržených kandidátů jako vítěze této kategorie. Všichni navržení kandidáti si totiž zaslouží náš obdiv a poděkování za přínos péči o nedonošené děti.

Do dalšího roku bude zvolena jiná forma hlasováni v této kategorii.

 

 

Cena Purpurové srdce

Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za „zranění" v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Purpurová srdce nedonošených dětí jsou ručně vyráběná z českého skla a mincovního stříbra. Jsou silná, jako všechny nedonošené děti, nikoliv však tak silná, aby vydržela drtivý úder. Purpurová barva je barva královská; barva králů a královen i všech nedonošených dětí. Tvar všech srdcí je stejný, ale barevné linie na každém z nich jsou jiné, tak jako je jiný zápas každé rodiny nedonošeného dítěte. Stříbrná slza je poctou těm předčasně narozeným dětem, které jsme ztratili; symbolizuje slzy prolité všemi rodinami nedonošených dětí v časech zkoušky (více informací na www.purpurovesrdce.cz).

 

 

Nedonošené děti patří mezi nejohroženější

Nejen rodiče nedonošených dětí, ale i širší veřejnost by se měla o náročnosti a složitosti péče i zdravotních rizicích novorozenců dozvědět co nejvíce. Šance předčasně narozených dětí přežít a uchovat si zdraví rostou, když je dobrá spolupráce neonatologa, pediatra a informovaných rodičů. Nedonošené děti jsou vystaveny mnohým rizikům, nyní na podzim např. nemocem dýchacích cest. Děti se  totiž rodí s nedostatečně vyvinutými plícemi a nedokonalým imunitním systémem. Nebezpečný pro děti do dvou let věku je takzvaný respirační syncytiální virus (RSV), který útočí hlavně od podzimu. Nejúčinnější zbraní proti nákaze je imunoprofylaxe, to znamená podávání speciálních protilátek. Program RSV profylaxe byl v ČR zahájen v roce 2000 a je koordinován centrem pro imunoprofylaxi na neonatologickém oddělení FN Na Bulovce Praha.

 

 

Projekt Purpurové srdce podpořili:

Záštitu pro letošní ročník ceny Purpurové srdce převzala Všeobecná zdravotní pojišťovna, dále poslanci PSP ČR Lenka Kohoutová a MUDr. Jaroslav Krákora. Generálním sponzorem se stala farmaceutická společnost Abbott, hlavním mediálním partnerem TV Nova, mediálním partnerem nakladatelství Portál. Partnerem projektu agentura Mea production. Stříbrným sponzorem projektu Nestlé Beba, bronzovými sponzory ColorOptik, The Linde Group, Medela, Dartin, B Braun, Goldim.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...