Praha 15. 11. 2010. Česká republika patří ke světové špičce v péči o předčasně narozené a rizikové novorozence. K tomuto úspěchu přispělo nejen zavedení nových postupů intenzivní péče, ale zejména zřízení dvanácti regionálních perinatologických center, která jsou na péči o předčasně rozené děti (od 24. do 32. týdne těhotenství) vybavena.

 

Počet předčasně narozených dětí se každoročně zvyšuje - narůstá počet dětí narozených z vícečetných těhotenství, stoupá průměrný věk matek při porodu, tedy i podíl žen, které rodí až po 35. roce věku. Ty mají k předčasnému porodu větší sklony. V neposlední řadě se daří zachraňovat stále více dětí extrémně nezralých - narozených v 26. týdnu těhotenství nebo i dříve.

 

„V posledních deseti letech se původně vytvořená kapacita v perinatologických centrech ukazuje jako nedostatečná," sdělil prof. MUDr. Richarda Plavka, CSc., předseda České neonatologické společnosti JEP. „Jsou nutné další investice do této vysoce specializované oblasti. Vytvořený efektivní systém přestává plně fungovat a kvalita primární péče na centrech se zhoršuje." Jeho další výtky k současnému stavu zahrnují i skutečnost, že „prozatím vůbec nebyl vytvořen následný systém léčebně preventivní péče, který umožňuje minimalizovat potencionální rizika dlouhodobého postižení těchto dětí."

 

Nejen dětem, ale také jejich rodičům by měla být v nové koncepci péče věnována daleko větší pozornost. Lenka Novotná, předsedkyně sdružení Nedoklubko, upozorňuje na potřebu standardní psychologické péče pro rodiny nedonošených dětí. Odborná klinicko psychologická péče by měla být nejlépe preventivní co nejdříve po porodu. Snahou je zapojit rodiče do péče co nejdříve a podporovat jejich rodičovské kompetence. Taková péče může zásadně ovlivnit vytváření vazby matka-dítě, pomoci ukázat rodičům cestu při vytváření „souhry" a dialogu s dítětem i přes současnou nepříznivou situaci.

 

Občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností JEP vyhlásilo letos poprvé cenu „Purpurové srdce" jako ocenění práce lidí starajících se o předčasně narozené děti a s cílem upozornit na aktuální problémy v této oblasti. Cena Purpurové srdce, která symbolizuje křehkost i sílu předčasně narozených dětí, bude předána ve čtyřech kategoriích u příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí.  

 

Nedonošené děti jsou ty, které se narodí mezi 24. až 37. týdnem těhotenství, jejich porodní hmotnost se pohybuje od zhruba půl kilogramu do dvou a půl kilogramu. V současné době se počet předčasně narozených pohybuje se kolem 7-10 % z celkového počtu narozených dětí.

 

 

 

Nedoklubko o.s.

 

Je nezisková organizace založená v roce 2002. Nabízí podporu rodičům předčasně narozených dětí. Snaží se jim zajistit přístup ke kvalitním informacím pomocí webu, vydává brožury a organizuje setkávání s odborníky a setkávání rodičů navzájem. Rovněž se snaží pracovat v oblasti osvěty mezi odborníky formou přednášek a seminářů zaměřených na problematiku předčasně narozených dětí, především psychických následků předčasného porodu pro rodiče. Dlouhodobým cílem je dosáhnout přítomnosti psychologa na neonatologické jednotce intenzivní péče, který bude poskytovat po předčasném porodu rodičům krizovou intervenci. Dalším posláním sdružení je rovněž osvěta mezi veřejností. Nedoklubko je součástí Evropské nadace pro péči o novorozence (EFCNI, www.efcni.org) a účastní se projektu zlepšení péče o předčasně narozené děti v EU.

 

 

 

www.nedoklubko.cz, www.purpurovesrdce.cz

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...