Při současné osvětě asi málokterá maminka nechce kojit. Přesto mnohé z nás podléhají různým pověrám, nebo vidí v kojení větší problém, než si zasluhuje. Musíme přijmout fakt, že jsme savci, kteří mají kojení zakódované ve své přirozené výbavě a např. srnka bude těžko  řešit, zda své mládě přikrmovat sušeným kravským mlékem. Nebo jste někdy viděli srnečka s láhví mléka pobíhat po lese ?

Takovéto nadnesené přirovnání jsem si vypůjčila z rozhovoru s PaedDr.Lucií Nečasovou, vedoucí Centra rodinných aktivit LATA, které je pobočkou Střediska volného času Lužánky v Brně.

 

Vaše centrum LATA mj. funguje jako laktační poradna. V čem jste výjimeční ?

 

Jako jediní v České republice nespadáme pod žádné zdravotní zařízení, ale přesto jsme plně profesně a odborně obsazeni, tzn. spolupracujeme s lékařkou a zaměstnáváme zdravotnicí a já sama jsem matkou - poradkyní.

Naší snahou je starat se o rodinu od fáze jejího vzniku, kdy se rodiče dozví, že místo dvou budou již tři, až přibližně do věku 5 let dítěte. Během posledního roku se na Laktační poradnu obrátilo 1258 klientů. 

Začali jsme v r.2001 jako laktační poradna, časem jsme se rozrostli o kurzy cvičení, masáží a výživy pro děti a třetím okruhem naší činnosti jsou kroužky pro maminky s dětmi a  nepravidelné odborné hlídání dětí. Laktační poradna je metodicky vedena Laktační ligou, jsme proškolené, máme veškeré certifikáty, které nás opravňují laktační poradnu vést. Licenci obnovujeme každý rok po sérii odborných školení . Poměrně náročné zkoušky byly součástí závěrečných zkoušek ročního specializačního kurzu.

 

K čemu má laktační poradna sloužit ?

 

Máme takový legrační cíl,  aby už poradna nebyla potřeba. To je dlouhodobý úkol. Jinak máme kurzy pro rodiče, které čekají miminko a dáváme jim co nejvíc informací o kojení ještě v těhotenství. Těžiště naší práce by mělo být právě zde , v prevenci. Druhá část naší práce je zaměřena na pomoc maminkám při potížích v kterékoli fázi kojení.  

Někdy je laktačním poradnám vyčítáno, že odmítají dokrmování umělou mléčnou výživou. Není to pravda. Když dítě správně neprospívá a není možné zajistit plné kojení, pak je umělá výživa na místě. Jedním z našich úkolů je pomoci vybrat optimální druh dokrmu a je-li to možné, zajistit návrat k plnému kojení dítěte - tzn,.že naučíme maminku takovým technikám při dokrmování, které návrat k plnému kojení umožňují.

 

Co je překážkou v kojení ?

 

Největší překážkou v kojení je rozhodnutí matky, že kojit nebude. Pravdou je, že kojení je právem a ne povinností každé maminky. Říkáme, že 80% schopnosti kojit je v hlavě, 10% je v rukou a pouze 10% je ve vrozené fyzické výbavě matky. V poslední době se stává, že maminky, které třeba chtějí odstavit dítě v nějaké kratší době než je v rodině zvykem, jsou až pod neúměrně velkým psychickým tlakem okolí, které s tím nesouhlasí. Důsledkem je neschopnost kojit, i když navenek se matka tváří, že kojit chce.

Často se setkáváme s maminkami, které jsou starší, rodičovství berou velmi zodpovědně, vše mají nastudováno, absolvují různé kurzy, ale když se setkají s prvními potížemi, přestanou si věřit a zbytečně se obviňují. Přitom třeba stačí drobně změnit techniku kojení. V tom případě připomínáme, že kojení je přirozené, a radíme, že by měly více spoléhat na cit a instinkt.

Další překážkou jsou různé pověry.

 

Jaké pověry tu řešíte ?

 

Je jich mnoho a nejlepší si dokonce zapisujeme. Nejčastější je, že je třeba prsa obalit plenkou, aby nenastydla. Ve skutečnosti musíme prs nahřát jen při retenci (lidově"zaraženém mléku"), ale pak ho je nutné rychle ochladit, abychom předcházeli zánětu. Při dlouhodobém balení prsou v plence dospěje maminka velmi často ke kvasinkové infekci a tedy i další komplikaci při kojení.

Další pověrou je, že zapražená polévka je vhodná k tvorbě mléka. Kořen pověry nalezneme v tom, že cokoliv horkého spustí sekreci mléka. Zapraženou polévku jíst studenou nejde, ta musí být horká a tím se nám mléko spouští.

Nebo: mléko jde na mléko. Říká se, že pití velkého množství kravského mléka zaručí úžasné mléko pro dítě. Tady je dokonce opak pravdou, protože při jeho nadměrném pití (více než 2 sklenice denně) složky kravského mléka přechází do mateřského a dítě může trpět nadýmáním, mít zelenou stolici a dokonce může spustit dědičně danou alergii. Přitom je nutné, aby maminky jedly dostatek mléčných výrobků, ale je vhodné dávat přednost výrobkům překysaným.

Další z častých pověr je strach, že má matka řídké mléko. Jenže lidské mléko je úplně jiného typu, je na pohled vodnaté, téměř namodralé, jiného složení a nejde ho s kravským srovnávat. Nemám strach, že by v naší republice, kde je problémem obezita, byla podvyživená matka, která by měla „slabé"mateřské mléko. (Tento problém se ale může týkat maminek, které drží drastickou redukční dietu při kojení).

 

Já si pamatuji na "informaci", že ženy s velkými prsy mají méně mléka ?                  

 

Spíše je to v technice kojení. Velká prsa si musí maminka přidržet, aby dítě mohlo dýchat, špatně na dítě při kojení vidí a při extremně velkých prsech  se opravdu může stát, že tuk mléčnou žlázu utlačuje. To se ale týká hlavně obézních matek.

 

Dá se popsat technika kojení ?

 

Zásadní je pohodlná poloha, protože běžné kojení trvá mezi 20 - 40min. Maminka má mít opřená celá záda, nic by ji nemělo tlačit. Ústa dítěte musí být na začátku kojení ve stejné výši jako bradavka prsu, takže dítě musí být podloženo. Nikdy se k dítěti neskláníme, ale k prsu ho přikládáme. Lépe je pohybovat 3kg miminkem, než 60kg matkou ( a tohle velmi dobře chápou muži a mohou to maminkám vysvětlit). Dobré je mít podložené nohy, např.na stoličce.

Velmi důležité je správně dítěti podepřít hlavičku. Cílem je dosáhnout záklonu hlavy dítěte a tím umožnit  otevření „polykacích" cest. Bříško miminka je opřené o bříško maminky, dítě je na boku a v jedné přímce musí mít ucho, rameno a kyčel.

Chybou je prsty odtahovat prs od nosu dítěte - tím se  bradavka vysune dítěti z úst a dítě může matku pokousat. Podle charakteru poranění bradavek dokážeme obvykle zjistit druh chyby při technice kojení i při popisu po telefonu.

Různé technické pomůcky-např.kloboučky se používají  jen tehdy, pokud má maminka krátkou bradavku nebo má dítě vysoké patro a dotyk bradavky na patře nemůže vyvolat sací reflex.

 

 

Dá se schopnost kojit vyjádřit procenty ?

 

Asi 60% žen má potíže s kojením hned po porodu, z toho část nekojí déle než 6 týdnů. Je to důsledek toho, že se jaksi vytratila lidová zručnost. Nesmíme zapomenout, že dnešní maminky většinou nikoho kojit neviděly a jejich matky a babičky jim nedokážou správně poradit, protože ony samy většinou nekojily. A tuto ztracenou dovednost nahrazují porodnice s proškolenými odborníky i my, laktační poradkyně v terénu. Jsou porodnice, ze kterých nám dlouhou dobu nepřišla jediná klientka,  ale bohužel i  naopak - porodnice, ze kterých pochází většina našich klientek.

 

 

Jak vypadá práce laktační poradny v praxi ?

 

Maminky si nás najdou hlavně na internetu a pak z různých letáčků. Zavolají nám, my zjistíme, zda se dá problém vyřešit jednoduchou radou po telefonu. To si týká asi 60% volajících. Zbylých 40% maminek objednáme do naší poradny a nebo se výjimečně domluvíme na návštěvě u klientky.

Vyplníme s maminkou dotazník, abychom mohli lépe diagnostikovat problém. Vyšetříme dítěti ústa, matce bradavky, zda se k sobě „rozměrově" hodí, protože to je první předpoklad schopnosti kojit. Potom zkontrolujeme techniku kojení, odstříkávání, případné poranění bradavek a mnoho dalších aspektů.

Konzultace u nás trvá 1 - 2 hod. a v ideálním případě další docházení do poradny při vyřešení problému není nutné. Naše statistika ukazuje 86 % takto kladně vyřešených případů. Úhrada činí 300,-Kč za hodinu.

V oblasti prevence nabízíme 2 x 2,5hod. kurzu o kojení pro těhotné. Podstatou kurzu je, že se maminka naučí technice kojení „rukama". Budoucí maminka vezme mnohokrát do rukou panenku a zkouší a zkouší v praxi. To je nejdůležitější fáze, můžete mít teorii načtenou a stejně to nepůjde.

 

Vypadá to, že po porodu už nemůže nastat při kojení problém ?

 

Takový případ snad neznám. I na to maminky v poradně připravujeme a snažíme se je naučit, ať radši o pomoc a radu volají zbytečně, než vůbec nebo pozdě. Statečnost a jakýsi ušlechtilý druh utrpení, že to vyřeším já sama, není na místě. Než se pak dobereme podstaty věci, bývá to někdy bolestivé pro maminku a nepříjemné pro dítě.

 

Které problémy jsou obvyklé ?

 

Nejčastější je retence mléka při špatně vyprázdněném prsu, nebo při špatně zvoleném druhu podprsenky, či při nečekané noční pauze dítěte, kdy se kojení vynechá. Prs je horký, napjatý, matka může mít i velmi vysokou horečku. Dá se to vyřešit poměrně snadno kombinací teplých a studených obkladů. Pokud to nepomáhá, nebo žena problém podcení a zanedbá, může dojít k zánětu a musí k lékaři, který předepíše vhodné léky.

Jinak i při vysoké teplotě, pokud je toho maminka schopna, se kojit může. Dokonce když se jedná o infekční chorobu, tak má již matka v mléce protilátky, které mlékem získá dítě a choroba u něho nepropukne a nebo propukne pouze s malými příznaky.

 

Kojení a léky ?

 

Existuje databáze Laktační ligy (Národní horké linky kojení), která určuje, které léky jsou při kojení povoleny a pokud zde je nějaké omezení, je určeno stářím dítěte nebo tím, kdy je lék vhodné vzít. Zda při kojení, po kojení atd. Spousta běžných léků je při kojení povolena, např.Paralen, Ibalgin ...ale lépe je poradit se s odborníkem. Upřednostnila bych poučeného lékaře, který se problematikou kojení zabývá.

 

Jakou úlohu hraje manžel ?

 

Obrovskou. Maminku by měl podpořit svou starostí o ní, protože ona se hlavně stará o dítě. Důležité je šestinedělí, kdy jsou ženy hormonálně nevyladěné a leckdy se nechovají zrovna racionálně. Pomoc by se měla projevit nejen v domácnosti, ale i psychickou podporou.  Muž by svou ženu měl  podporovat a povzbuzovat, když se něco při kojení nedaří. Existují studie, že ženy s velkou podporou svých mužů jsou téměř 100% úspěšné v kojení.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...