S narozením dítěte čeká každého rodiče radost i starost na celý život. Všichni si brzo uvědomí, že nejdůležitější ze všeho je zdraví. O obsah a rozsah preventivních prohlídek svých nejmenších byste se proto měli zajímat již při odchodu z porodnice.

 

Preventivní prohlídky pro děti a dorost napomáhají k tomu, aby vaše dítě dobře prospívalo a včas se začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění. Nezanedbávejte proto systém preventivních prohlídek, na které má vaše dítě nárok a které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

První prohlídka po narození

První prohlídku dítěte by měl zvolený praktický lékař pro děti a dorost provést do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení, ve kterém byly poskytnuty služby v souvislosti s porodem. Lékař vašemu dítěti založí kartu zdravotní dokumentace, do které bude při každé návštěvě ordinace zaznamenávat jeho zdravotní stav. Při všech následných preventivních prohlídkách (první je ve 14 dnech) bude vaše dítě zváženo, změřeno, kompletně vyšetřeno včetně psychomotorického vývoje a očkováno podle očkovacího kalendáře. O všech povinných očkováních, která jsou zdravotní pojišťovnou plně hrazena, vás bude lékař včas informovat.

 

Prvních šest měsíců ve znamení důležitých očkování

V prvních třech měsících by měl lékař vyšetřit vaše dítě alespoň 3x, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících. Při prohlídce ve 14 dnech je zahájeno i preventivní podávání vitamínu D a je vydáno doporučení k odbornému ortopedickému vyšetření kyčlí mezi 3. a 6. týdnem věku dítěte. Při prohlídce ve 3 měsících proběhne i první očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 1. dávka). Mezi 4. až 6. měsícem lékař dítě přeočkuje 2. a 3. dávkou hexavakcíny.

Ve 4. až 5. měsíci (a následně pak i v 8. měsíci) lékař provede i orientační vyšetření zraku a sluchu.

 

Do prvních narozenin na preventivní prohlídku k zubaři

Už při preventivní prohlídce v šesti měsících má lékař poučit rodiče o potřebě návštěvy dětského stomatologa ve druhém půlroce života dítěte. Při preventivní prohlídce ve 12. měsíci, kdy pediatr posuzuje růst a vývoj dítěte, zároveň doporučí, abyste s dítětem absolvovali první preventivní návštěvu zubního lékaře, pokud už jste ho nenavštívili.

 

Program očkování finišuje do dvou let

Mezi 12. až 18. měsícem bude vaše dítě přeočkováno hexavakcínou (4. dávka) a očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. V 18. měsíci lékař v rámci preventivní prohlídky opět posoudí psychomotorický vývoj vašeho děťátka se zaměřením na rozvoj řeči a sociální chování dítěte. Okolo 2. roku lékař dítě přeočkuje proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, čímž prakticky končí velice intenzivní program očkování malých dětí.

 

Předškolní věk

Ve 3 letech věku, před případným nástupem dítěte do mateřské školky, provede lékař kromě celkového interního vyšetření také kontrolu všech očkování. Dále prověří zrak, dutinu ústní, řeč, hlas a sluch. V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Lékař dítě přeočkuje proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.

 

Další preventivní prohlídky

Další preventivní prohlídky vašeho dítěte proběhnou v jeho 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech. Jejich obsahem má být i rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení celiakie a jiných nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky, vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte, poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence.

Lékař při prohlídce vždy zkontroluje očkování dítěte, dítě zváží a změří a posoudí jeho růst. Samozřejmě provede kompletní vyšetření, včetně pohybového aparátu, kůže, lymfatických uzlin, štítné žlázy, dále vyšetření moče, krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu. Zkontroluje také dutinu ústní a stav chrupu, popřípadě doporučí stomatologické vyšetření.

Při prohlídce od 13 let mají děti dostat poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejícím se sexuálním životem, včetně poučení o chráněném sexu, 15letým dívkám má lékař doporučit preventivní gynekologické vyšetření a informovat je o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku.

U dětí ve 13, 15 a 17 letech věku se hodnotí i rizika do dalšího života vyplývající z rodinné i osobní anamnézy. Lékař se také musí vyjádřit k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky; u osob zdravotně postižených k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti.

Poslední preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost se provádí nejpozději do dovršení 19 let věku. Jejím obsahem je navíc závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé.

 

Péči o zuby nezanedbávejte

Poprvé byste měli se svým dítětem navštívit zubního lékaře mezi 6. a 12. měsícem života a dále pravidelně dvakrát ročně až do 18 let věku. Nezapomeňte, že školy již neorganizují hromadné stomatologické prohlídky, se svým dítětem musíte k zubaři sami. Všeobecná zdravotní pojišťovna může poskytnout seznam zubních lékařů v okolí vašeho bydliště i kontakty na odborníky specializující se na péči o dětský chrup. Všechna preventivní vyšetření jsou pojišťovnou plně hrazena, a to včetně specializovaných vyšetření, na které zubní lékař vaše dítě v případě potřeby pošle. V rámci preventivní prohlídky vás lékař také poučí o udržování správné hygieny dutiny ústní, o správných stravovacích návycích a o významu fluoridové prevence ve vztahu k riziku vzniku zubního kazu.

 

Ortopedická péče a péče o zrak

Zrak je u dítěte sledován již od narození v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost. Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí veškeré prohlídky u očního lékaře ze zdravotní indikace. V rámci ortopedické péče je součástí prevence sledování správného vývoje kyčlí. Vyšetření kyčelních kloubů včetně ultrazvukového vyšetření provádí ortoped.

 

Potravinové a jiné alergie

I u nejmenších dětí se může vyskytnout potravinová nebo jiná alergie. Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí veškerá nutná vyšetření a navíc do 3 let věku přispívá v indikovaných případech na speciální dětskou výživu.

 

Pro děti od 6 do 17 let trpící kožními a dýchacími chorobami včetně alergií pořádá VZP každoročně třítýdenní pobyty u Jaderského či Egejského moře pod názvem Mořský koník. Svým pojištěncům přispívá až 2/3 ceny pobytu. Více informací o léčebně-ozdravných pobytech Mořský koník naleznete na www.morsky-konik.cz.

 

Harmonogram preventivních prohlídek a očkování dětí

 

Věk

Druh vyšetření/očkování

do 2 dnů po návratu z porodnice

první prohlídka dítěte – návštěva pediatra u vás doma

4. den – 6. týden

očkování proti tuberkulóze

14. den

preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetření

6. týden

preventivní prohlídka u dětského lékaře;  kontrola výsledku ortopedického vyšetření, protikřivičná profylaxe, orientační vyšetření zraku

3. měsíc

preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe;  zahájení očkování a plán očkování

od 13. týdne

očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavkacína – 1. dávka)

4. – 5. měsíc

preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku  a sluchu

od 17. týdne; nejméně měsíc po 1. dávce

očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína – 2. dávka)

od 5. měsíce; nejméně měsíc po 2. dávce

očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína – 3. dávka)

6. měsíc

preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; kontrola vývoje chrupu a poučení o nutnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučujeme mezi 6. – 12. měsícem)

8. měsíc

preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu

10. – 11. měsíc

preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe

12. měsíc

preventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, doporučení stomatologického vyšetření

od 12. měsíce, nejméně 6 měsíců po 3. dávce, nejpozději do 18. měsíce života

očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B hexavakcína – 4. dávka

15. měsíc

očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka)

18. měsíc

<p class="MsoNormal" style="m

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...