Respiračně-syncytiální virus (RSV) je nejčastější příčinou onemocnění horních a dolních dýchacích cest u novorozenců a malých dětí. Do 2 let věku onemocní téměř každé dítě.

 

RSV způsobuje onemocnění jako je zánět průdušek a průdušniček (bronchitida a bronchiotida) nebo zápal plic (pneumonie). Je vysoce nakažlivý, šíří se kapénkovou infekcí, ale i fyzickým kontaktem s infikovanou osobou. Přibližně dvě třetiny dětí jsou infikované během prvního roku života.

Zatímco u zdravých dětí a dospělých se nemoc projeví jako běžné nachlazení, u předčasně narozených dětí může mít těžký, až život ohrožující průběh. Mezi rizikové skupiny dětí patří kromě nedonošenců i děti, které se narodí s vrozenou srdeční vadou, děti s chronickou plicní nemocí a oslabenou imunitou.

RSV onemocnění má typicky sezónní charakter, v našich klimatických podmínkách se nejvíce vyskytuje v zimním období. Přenáší se běžným kontaktem s nemocnou osobou, virus se rychle šíří kašláním a kýcháním.

 

 

Děti narozené předčasně (do 35. týdne gestačního věku) mají nedostatečně vyvinuté plíce, které jsou mnohem vnímavější k infekci. Nemají také náležitě vyvinutý vlastní imunitní systém (obranyschopnost) a na rozdíl od donošených dětí nezískaly ani obranu ve formě protilátek proti RSV od své matky. Toto jsou důvody, proč RS viróza u těchto dětí může znamenat vážné komplikace.

 

Nezralý novorozenec je narozený od hranice životaschopnosti, tedy od 24. do konce 37. gestačního týdne.

 

Nedonošené děti

 

Klasifikace

 Hmotnost

 

gramy

extrémně nezralý

 500-999

velmi nezralý

1000-1499

středně nezralý

1500-1999

lehce nezralý

2000-2499

 

 

 

Jak se onemocnění způsobené RSV projevuje

 

 

Onemocnění způsobené RSV se může projevit jako mírná chřipka. Zpočátku může být dítě apatické nebo podrážděné, trpět nechutenstvím, případně může obtížněji dýchat. Dítě zpočátku nemusí mít teplotu, ale může se u něj projevit vážná porucha dýchání, kdy přestává na krátké okamžiky dýchat, má tzv. apnoické pauzy. Matka může zpozorovat, že se dítě při kojení zadýchává, případně se pouští prsu či přestává pít z lahve, protože nestačí s dechem. Může mít modré zbarvení okolo úst.

Stav dítěte se dále zhoršuje, protože infekce začne postupovat do plic. Dítě může dostat teplotu a dýchání se výrazně zhoršit, může se objevit slyšitelné pískání nebo kašel či může začít selhávat srdce.

 

Příznaky onemocnění

 

  • zrychlené dýchání
  • těžké dýchání
  • lapání po dechu
  • chrčení a sípání
  • kýchání
  • modrá ústa nebo rty

 

 

Jak se bránit vzniku RSV infekce?

 

 

Rodiče mohou snížit riziko onemocnění dítěte dodržováním několika jednoduchých pravidel:

  • vyvarovat se pobytu s dítětem v zakouřeném prostředí a v místnostech s větším množstvím lidí
  • vždy si umýt ruce mýdlem a vodou, než se budou děťátka dotýkat
  • často omývat hračky a vyměňovat ručníky
  • zamezit návštěvám osob s nachlazením

 

 

Jak se RSV léčí

 

Nejúčinnější je chránit dítě před vznikem RSV preventivně - imunoprofylaxí.

Imunoprofylaxe je podávání hotových protilátek proti viru přímo do organismu dítěte. Je to účinný způsobem ochrany-prevence, která chrání děti, aby neonemocněli. Podléhá posouzení odborníkem.

 

Odborný lékař zváží, zda dítě splňuje indikační kritéria pro imunoprofylaxi, vyplní protokol, který odešle do koordinačního centra pro imunoprofylaxi na neonatologickém odd. FN Bulovka Praha (vedoucí: prim Čihař). Tam je provedeno doporučení a dítě zařazeno do programu imunoprofylaxe, který hradí zdravotní pojišťovna.

 

Imunoprofylaxi dostává dítě injekčně a to 1 krát měsíčně po dobu sezóny výskytu RSV, tzn. od října do dubna kalendářního roku. Lék se podává pouze v tzv. centrech imunoprofylaxe, kde jsou děti pod odborným dohledem, aby bylo možno sledovat účinek léčby a reagovat, v případě, že by nastaly komplikace. Ty se však nevyskytly v žádné z dosavadních 8 sezón výskytu RSV (od roku 2000), kdy je imonoprofylaxe prováděna. Zatím jsou zaznamenány velmi dobré výsledky.

 

Děti, kterým byla imunoprofylaxe podána mají nižší počet infekcí dýchacích cest a mají větší šanci, aby se přiměřeně vyvíjeli. Je to velký pokrok v péči o předčasně narozené děti, nebo děti s onemocněním srdce, pro které i takové na první pohled banální onemocnění může znamenat i život ohrožující stav.

 

 

Indikační kritéria pro imunoprofylaxi v ČR

 

 

1. Novorozenci narození ve 28. gestačním týdnu a dříve, u kterých byla diagnostikována bronchopulmonální dysplazie (BPD).

2. Novorozenci narození i ve vyšším gestačním věku, u kterých byla rentgenologicky potvrzena emfyzematózně-bulózní forma BPD.

3. Pro všechny tyto pacienty platí věkový limit 1 rok nebo 12 měsíců od propuštění z perinatologického centra.

 

K preskripci imunopryfylaxe jsou autorizována pouze perinatologická centra. Koordinačním pracovištěm (schvalování a garantování indikovaných pacientů, vedení centrálního registru pacientů) je Neonatologické oddělení FN Na Bulovce, prim. MUDr. Martin Čihař.

 

 

 

Dávkovací schéma

 

 

Každý indikovaný pacient dostane 5 intramuskulárních injekcí přípravku Synagis (palivizumab) - humanizovaná monoklonální protilátka proti RS viru, která dítě ochrání před nebezpečným onemocněním. Očkuje se v měsíčních intervalech od listopadu do března. Jednotlivá dávka je 15 mg/kg. V případě, že je pacient indikován až v průběhu RSV sezóny, je počet dávek příslušně redukován tak, aby imunoprofylaxe byla ukončena nejpozději do konce dubna.

 

 

 

Imunoprofylaxe je v současné době jediný způsob, jak rizikové skupiny dětí před RSV infekcí chránit. Ptejte se u svého neonatologa nebo pediatra.

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...