Proč užívat HST

Je mi 48 let a začínám pomalu ztrá­cet menstruaci. Také se u mě občas objevují návaly horka a noční pocení. Zdá se mi, že nejsem v takové pohodě jako dřív, jsem nervózní a roztrži­tá. Gynekolog mi doporučil užívání hormonální substituční terapie. Mů­žete mi prosím napsat, o co jde?

 

Ve Vašem věku je naprosto přiro­zené, že vaječníky postupně ukon­čují produkci pohlavních hormonů. Výsledkem toho jsou Vaše potíže, které jsou pro ženy v přechodu na­prosto typické a zažívá je 85 % žen ve věku mezi 40 - 50 lety věku. Pro­to je ženám doporučováno užívání hormonální substituční (nahrazující) terapie, která dodá tělu právě ony chybějící hormony.

Jde o ženské pohlavní hormo­ny, které až doposud produkovaly Vaše vaječníky. Pokud je tělu vrátíte zpět, velmi rychle se zbavíte všech obtíží, které popisujete a které se označují odborně jako klimakterický syndrom. Navíc budete chránit svůj organizmus před dalšmi chorobami, které se v souvislosti se snižováním pohlavních hormonů v těle začínají rozvíjet (např. osteoporóza - řídnutí kostí, rakovina děložní sliznice, poru­chy spánku,deprese,nervozita).

 

Vedlejší účinky HST

Užívám hormonální substituční te­rapii již 3 roky. Jsem celkem spokoje­ná, protože už netrpím těmi hroznými návaly a v noci se konečně klidně vyspím. Jediným problémem je, že mě občas bolí prsa a před menstruací i hlava. Neměla bych zkusit jiný lék?

 

Vedlejší účinky, které popisujete, mohou opravdu souviset s typem léku, který užíváte. Pravděpodobně by Vám vyhovovala nižš hormonální dávka. Máte v zásadě dvě možnosti volby nízkodávkových hormonálních preparátů. Vše záleží na tom, zda si přejete zachovat menstruační cyk­lus, či nikoli. Pokud ano, doporučuji nízkodávkovou hormonální substitu­ci, která navozuje pravidelnou menstruaci. Pokud byste raději zvolila te­rapii bez menstruace, můžete užívat nízkodávkový preparát, který naopak poskytuje léčbu bez pravidelné men­struace. Konkrétní preparát však vždy musíte konzultovat se svým gy­nekologem, který Vás zná nejlépe. Při užívání každé hormonální léčby je předepsáno povinné vyšetření prsů mamografem. Při této léčbě dopo­ručujeme interval nejméně 1 x za dva roky.

 

HST a vzhled

Mohu po užívání HST (hormonální substituční terapie) vypadat lépe?

 

Podané hormony působí velmi po­zitivně na celý organizmus. Zlepšuje se hydratace kůže a dochází ke zpo­malení projevů přirozeného stárnutí. Nalezená psychická pohoda, odstra­nění depresivních nálad a úzkostných stavů dodává sebevědomí a nový životní elán. Neméně důležité určitě je, že v případě používání HST by tě­lesná hmotnost měla zůstat stejná a nemělo by dojít k jejímu zvyšování, neboť je známo, že žena v přechodu přibírá na váze z důvodů nedostatku pohlavních hormonů, které se tvoří mimo vaječníků i v podkožním tuku. Jsou-li podávány hormony v podobě HST, organizmus nemá důvod pod­kožní tuk vytvářet.

 

HST po šedesátce 

Je mi 63 let a přestala jsem menstruovat již před pěti lety. Myslela jsem, že přecho­dem projdu bez hormo­nů a nechtěla jsem užívat žádnou náhradní léčbu. Vy­zkoušela jsem snad všechny přírodní léky, ale jejich úči­nek byl vždy jen dočasný a u některých nepříliš  velký. Moje problémy s návaly a nočním po­cením stále trvají, takže jsem se již několik let pořádně nevyspala. Vý­sledkem toho je, že jsem unavená, nervózní a ne­stíhám věci, které jsem dřív zvládala levou rukou". Kamarád­ka mě přemlouvá, abych hormonální terapii vyzkoušela. Myslíte, že ještě není pozdě začít s hormony? V žád­ném případě bych nechtěla znovu menstruovat.

 

S hormonální léčbou je nejlépe za­čít hned při prvních klimakterických obtížích. Pokud již nemáte delš dobu menstruaci, ale Vaše obtíže stále přetrvávají, je zde důvod pro přede­psání hormonální terapie. Je totiž ur­čitá skupina žen, kterou trápí klimak-terické potíže až 20 let. Ve Vašem případě je jasné doporučení užívat nízkodávkovou hormonální substi­tuční terapii, která Vám již nebude navozovat menstruaci. Váš lékař Vás jistě upozorní, že na začátku tera­pie, než se Vaše tělo srovná s těmito hormony, není vyloučeno, že dojde k reakci na tuto léčbu v podobě za-špinění v prvním až druhém měsíci, pak opětovně nastane menstruační klid. Všechny počáteční nežádoucí účinky by měly do 3 měsíců vymizet, takže doporučuji vytrvat a léčbu ne­přerušovat.

 

 gynekoložka MUDr. Tafána Hanáková

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...